Elever, foresatte og skoler

Elever skal ikke møte fysisk på de videregående skolene – får digital undervisning.

Alle de offentlige videregående skolene, SMI-skolene og Fagskolen i Agder er stengt for undervisning på skolen fra og med fredag 13. mars og inntil videre. Opplæringen er flyttet over på digitale arenaer. Elevene skal dermed ikke møte fysisk på skolen inntil videre.

For ansatte er det anledning til å jobbe både fra hjemmekontor og fra arbeidsplassen i forbindelse med fjernundervisningen. Elever som er ute i praksis kan fullføre praksisperioden hvis praksisstedet tillater det.

Les Utdanningsdirektoratets oppdaterte informasjon her.

Eksamen og standpunktkarakterer

25. mars: Utdanningsdirektoratet melder at all skriftlige eksamen våren 2020 avlyses som følge av Korona.

Les mer her

12. mars: Udir opplyser at elevene likevel vil få vitnemål hvis vårens eksamen avlyses på grunn av koronaviruset.

Når det gjelder eksamen for privatister, jobber Udir med dette og vil komme tilbake til dette så snart som mulig. Standpunktvurdering kommer Udir tilbake til.

Les Utdanningsdirektoratets oppdaterte informasjon her.

Stopp i utenlandsreiser

10. mars ble det innført reisestopp for utenlandsreiser i Agder fylkeskommunes regi for både elever og ansatte. 

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

Direktoratet oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Fra 14.03 fraråder Utenriksdepartementet reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Les oppdatert informasjon fra Utenriksdepartementet

Fravær og dokumentasjon for elevene

12. mars: Hvis elevene er syke, må de melde fra om dette til skolen sin, som normalt.

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner:

For elever som har hatt fravær av helsegrunner i perioden 4. mars til 12. mars, har det ikke vært nødvendig å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

Les oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Om karantene, isolasjon og sosial distansering

Nasjonale myndigheter utvidet reglene for karantene 17. mars:

Alle som har vært på reise utenlands skal være i karantene i 14 dager fra den dagen de kom hjem. Fra 17. mars 2020 gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft.

Les mer på helsenorge,no

16. mars: FHI presiserer råd om sosial distansering, hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider

Til toppen