Elever, foresatte og skoler

Fra 17. januar går de videregående skolene tilbake til grønt nivå. 

13. januar: – I kveld kom regjeringen med beskjed om at de anbefaler grønt nivå på videregående skoler. Kommuner kan ut ifra den lokale smittesituasjonen likevel fravike dette. Men med det forbeholdet, som vi håper å få sjekket ut i løpet av fredagen, går de videregående skolene i Agder over på grønt nivå fra førstkommende mandag. Men det er viktig å si at det fortsatt er krav om smittevernfaglig forsvarlig drift, forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning. 

Les mer om videregående skoler på grønt nivå, her.

14. desember 2021: Fra og med torsdag 16. desember går de offentlig videregående skolene i Agder over på rødt nivå. I første omgang varer det i fire uker frem til 13. januar 2022, i tråd med de nasjonale påleggene.

Videregående skoler på rødt nivå

13. desember 2021: Flere skoler tar tidlig julefri - vurdering om dette gjøres på hver skole basert på lokale smitteforhold.

Skoler tar tidlig julefri

8. desember: Skolene – praktisering av tiltak. Regjeringen har besluttet at trafikklysmodellen innføres fra torsdag 9. desember 2021.  

Regjeringen gjeninnfører trafikklysmodellen i skoler og barnehager

– Skolene får tid frem til 13. desember med å tilpasse seg nytt tiltaksnivå. Dette innebærer at alle skoler må drive på grønt nivå. Det er ikke planer om å innføre gult nivå i Agder fylkeskommune, men lokale helsemyndigheter i kommuner med mye smitte kan vurdere om det er behov for gult eller rødt nivå, sier Hauge.

Vi minner om: 

 1. Ingen syke skal møte på skolen. Det aller viktigste smitteverntiltaket er at syke personer holder seg hjemme. 
 2. God hygiene og normalt renhold. 
 3. Kontaktreduserende tiltak: 
  - Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming) 
  - Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag 

De nye tiltakene innebærer:

 • Arrangementer gjennomføres henhold til nasjonale regler og anbefalinger.

  Nye nasjonale smitteverntiltak for å beholde kontrollen
   
 • Alle bør holde en meters avstand til andre. Anbefalingen gjelder ikke skole og voksne som jobber med tjenester for barn og unge og sårbare grupper.
 • Strengere karantenebestemmelsene kan gjøre det krevende å få gitt lovpålagt opplæring.

  Når har elever rett på opplæring hjemme? (Red.anm.: Utgått lenke fjernet 1.mars 2022)

Forøvrig gjelder:  

 • Testing i skoler med høyt smittetrykk. Testing er et effektivt virkemiddel for å redusere smitte blant elever. Det er lokale helsemyndigheter som har ansvaret for gjennomføring av testing.
 • Fagskolen bør så raskt som praktisk mulig innføre undervisning i mindre grupper og mer digital undervisning. Studenter som er avhengige av å gjennomføre forsøk i laboratorier eller ferdighetstrening, bør prioriteres for fysisk undervisning.
 • Fagskolen bør legge til rette for eksamen og obligatoriske kurs, enten digitalt eller fysisk der det er praktisk mulig med godt smittevern. Det samme gjelder for andre utdanningsinstitusjoner for voksne. (opplæring i kriminalomsorgen) 
 • Voksne som får videregående opplæring, følger trafikklysmodellen og avsnittet som omhandler voksenopplæring.

Barn og unge er i størst mulig grad skjermet i forhold til de nye tiltakene, men skal ha smittevernmessig forsvarlig drift på grønt nivå. 

Veiledere om smittevern i barnehager og skoler

Gjeldende retningslinjer for smittevern i skolen:

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte på skolen. Det kan for eksempel være vondt i halsen, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller muskelsmerter. Selv om symptomene er så milde at du vanligvis ville møtt på skolen, skal du holde det hjemme, så du ikke smitter andre. Du skal være hjemme helt til du er symptomfri. Når du er helt frisk, skal du møte på skolen igjen.

Du skal heller ikke møte på skolen hvis du er satt i karantene, eller hvis en du bor sammen med har fått påvist korona gjennom testing. Hvis en du bor sammen med har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist korona, skal du gå på skolen som normalt. Hvis du selv får symptomer, skal du dra hjem med en gang.

Hvis du må være hjemme noen dager for ikke å risikere å smitte andre, men er frisk nok til å gjøre skolearbeid, kan lærerne avtale med deg at du gjør skolearbeidet hjemmefra. Dette vil regnes som organisert studiearbeid, og du får ikke fravær.

Hvis du er for syk til å gjøre skolearbeid, regnes det som vanlig sykefravær. Du må da melde fra til skolen etter vanlige regler. For at fraværet ikke skal telle på fraværsgrensen, må du levere egenmelding hvis du er over 18 år, eller melding fra foresatte hvis du er under 18 år.

Hvilken karanteneregler gjelder? 

Karanteneregler kan variere fra kommune til kommune. Du må derfor sjekke hvilke regler som gjelder der du bor. 

--------------------------

Velkommen til skolestart høsten 2021!

Torsdag 18. august ønsker vi velkommen flere tusen elever til våre 18 videregående skoler. Vi er opptatt av å gjøre skolehverdagen så trygg som mulig for den enkelte. Her kan du lese mer om Covid-19 og smittevern, på skolen og ved reise til og fra skolen. Den enkelte skole vil også ha egen informasjon om det som gjelder skolens spesielt. For øvrig følger vi de nasjonale retningslinjer som til en hver tid gjelder. 

For å begrense smitte har skolene fortsatt en rekke tiltak på plass, som elevene vil kjenne igjen fra før sommerferien. Smittevern-rådene er fortsatt de samme i dag som i juni. Det vil si:

 • Finn alternativer til klemming og håndhilsing - unngå nærkontakt - hold en meters avstand til andre utenfor klasserommet.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, særlig når du har vært ute blant folk – bruk antibac eller liknende når håndvask ikke er tilgjengelig.
 • Hold deg hjemme når du er syk. Kontakt lege eller helsevesen via telefon ved mistanke om Covid-19, så du ikke smitter andre i et venterom.

Råd om smittevern. Illustrasjon - Klikk for stort bildeHold avstand, vask hender, hold deg hjemme hvis du er syk 

Covid-19 smitter gjennom det som kalles dråpe- og kontaktsmitte. Koronavirus finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet.

Skolehverdagen

Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. I dag er vi på grønt nivå.

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever får et tidstilbud på skolen med tilnærmet vanlige skoledager. Elever og lærere må unngå håndhilsing, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Veileder for smittevern i ungdomsskole og videregående skole.

Hilsen til elever og ansatte fra ledelsen

 -Først vil vi takke alle på skolen, både elever og ansatte for den innsatsen dere legger ned under pandemien. Mange savner tettere kontakt og vil gjerne være sammen med venner og familie i større grad enn det som er forsvarlig og anbefalt. Vi ser at smitte skjer mest på fritiden og i private sammenhenger. Derfor er det viktig å fortsatt holde på smitteverntiltak gjennom ferien, Det går såpass bra på Agder nå, fordi du og jeg og alle sammen tar ansvar: hold avstand, hold deg hjemme ved sykdom og hold ut!

Det sier Vegard Nilsen, fylkesdirektør for folkehelse og Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning. I tillegg til å takke, ber de oss nå om å holde ut litt lenger i denne «maraton-øvelsen», som korona-pandemien har vist seg å være.

Kjenner du deg igjen? Film om å være elev under pandemi

-Se gjerne filmen som viser hvordan elever opplever hverdagen under korona-pandemien. Kanskje kjenner du deg igjen? Tenk gjerne gjennom hva du kan gjøre for å hindre smitte gjennom ferien. Nå er det om å gjøre å hygge seg og ta litt fri fra hverdagen, SAMTIDIG som smittevern opprettholdes. På den måten kan vi holde smittetallene og dødsfallene nede til vaksinen er på plass til neste år, oppfordrer Arly Hauge.

Lys i enden av tunnelen

-Når vi nå går mot slutten av 2020 og inn i 2021 kan vi både ønske hverandre et bedre nytt år og si at vi begynner å se lys i enden av korona-tunnelen. Så hold avstand, hold deg hjemme ved sykdom og hold ut! Avslutter Vegard og Arly.

«Når vi ser at korona-smitten sprer seg på landsbasis, er det viktig å minne om at smitteverntiltakene som allerede er innført ved våre videregående skoler så langt har hindret smittespredning. Vi følger med på utviklingen og er klar om noe må justeres.  Det sier Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning. 

Så er det viktig for meg å presisere at det er de lokale smittevernmyndighetene hos hver kommune som til enhver tid bestemmer hvilke tiltak som skal iverksettes. Derfor har vi tett og god kontakt med de aktuelle kommunene, og følger det de bestemmer. De kjenner den lokale situasjonen best.

Det er mange som har spørsmål knyttet til smittevern og skolegang. Derfor har vi samlet ofte stilte spørsmål og svar på vår hjemmeside, forklarer Hauge. 

Ofte stilte spørsmål

Korona-smittede trenger støtte, ikke hets!

- Vi opplever at enkelte elever som tester positivt for Covid-19 får kritikk i sosiale medier. Men det de trenger er støtte og oppmuntring når de er i denne sårbare situasjonen, forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

Derfor er det viktig for meg å understreke at de som tester seg gjør det i solidaritet med alle rundt seg. Skal vi holde smitten nede er det helt avgjørende at alle som blir bedt om å teste seg, faktisk gjør det. Da er det ikke kritikk som virker, men å bli tatt vare på. Neste gang er det en annen eller deg, som kan være smittet forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

Korona-smittede trenger støtte

Karantene

-Selv om mange har fått med seg hva karantene innebærer, så gjentar vi gjerne hva det innebærer, forklarer Vegard Nilsen, fylkesdirektør, folkehelse:

Karantene betyr:

-Ikke gå på skole/jobb
-Ikke ta offentlig transport
-Unngå besøk
-Du kan gå tur, men hold godt over 1 meters avstand til andre
-Gjør kun helt nødvendige æren til butikk/apotek
-Dere som bor sammen kan omgås normalt
-Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjoner, skal du isolere og teste deg
-Ved positiv test skal du over i hjemmeisolering

Hjemmeisolering betyr:

-Hold deg hjemme
-Hold helt avstand til andre du bor sammen med
-Hvis mulig bruk eget rom og bad
-Vask overflater og håndtak hyppig
-Få hjelp til å handle
-Avtal med legen hvordan du skal følge med på helsetilstanden din
-De du bor sammen med skal være i karantene

Kommunen har smittevernsansvar

Kommunen din har også nyttig info på sin hjemmeside, hvis du trenger råd eller testing     .

19. august 2020: Regjeringen foreslår midlertidig endring i fraværsgrensa. Elever som har fravær av helsegrunner kan bruke egenmelding hvis de er over 18 år, eller få bekreftelse fra foreldrene hvis de er yngre. I første omgang foreslår de at endringene gjelder ut oktober 2020.

Fraværsgrensa

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet, har regjeringen igjen forelått midlertidig endring i fraværsgrensa. Elever som hadde fravær av helsegrunner kan bruke egenmelding hvis de er over 18 år, eller få bekreftelse fra foreldrene hvis de er yngre. 

I første omgang foreslår de at endringene gjelder ut oktober 2020.

Her kan du lese mer om forslaget.

Velkommen til skolestart!

12. august 2020: Mandag 17. august ønsker vi velkommen flere tusen elever til våre 18 videregående skoler. Vi er opptatt av å gjøre skolehverdagen så trygg som mulig for den enkelte. Her kan du lese mer om Covid-19 og smittevern, på skolen og ved reise til og fra skolen. Den enkelte skole vil også ha egen informasjon om det som gjelder skolens spesielt. For øvrig følger vi de nasjonale retningslinjer som til en hver tid gjelder. 

For å begrense smitte har skolene fortsatt en rekke tiltak på plass, som elevene vil kjenne igjen fra før sommerferien. Smittevern-rådene er fortsatt de samme i dag som i juni. Det vil si:

 • Finn alternativer til klemming og håndhilsing - unngå nærkontakt - hold en meters avstand til andre utenfor klasserommet.
 • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, særlig når du har vært ute blant folk – bruk antibac eller liknende når håndvask ikke er tilgjengelig.
 • Hold deg hjemme når du er syk. Kontakt lege eller helsevesen via telefon ved mistanke om Covid-19, så du ikke smitter andre i et venterom.

Råd om smittevern. Illustrasjon - Klikk for stort bildeHold avstand, vask hender, hold deg hjemme hvis du er syk

Vi minner om at personer som har vært i utlandet med rødt nivå må gjennomføre karantene 14 dager før de kan møte på skolen.

Covid-19 smitter gjennom det som kalles dråpe- og kontaktsmitte. Koronavirus finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet.

Skolehverdagen

Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. I dag er vi på gult nivå.

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever får et tidstilbud på skolen med tilnærmet vanlige skoledager. Elever og lærere må unngå håndhilsing, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Her finner du veileder for smittevern i ungdomsskole og videregående skole.

Reise til og fra skole

Utdanningsdirektoratet (Udir) skriver på sine sider dette om skoleskyss:

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever.

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen.

Pr. 12.8 er Agder på gult nivå. Dersom du har mulighet til å komme deg til skole på annet vis enn ved buss, så oppfordrer vi deg til å gjøre det.  På den måten blir det plass til de som ikke har andre alternativer. Det er ofte bedre plass på en tidligere eller senere buss enn midt i rush-tiden.

I Arendal og Kristiansand deler elever buss med andre reisende og her er det ekstra viktig å ta hensyn. Det settes opp så mange ekstra busser som AKT har kapasitet til, men likevel kan det blir trangt om plassen. For kollektivtrafikken gjelder de samme tre grunnleggende tiltakene som ellers.

 1. Syke personer skal holde seg hjemme
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak

Munnbind eller ikke?

Pr i dag anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI) ikke bruk av munnbind fordi effekten av generell bruk av tøymunnbind i befolkningen vil være svært liten. Antall nye covid-19-syke i befolkningen er stabilt lav, og andelen smittebærere i samfunnet er trolig tilsvarende lav. Anbefalingene kan imidlertid endre seg dersom man ser en økning av smitte i hele eller deler av befolkningen.

(Redaksjonell anmerkning 22. juni 2022: Lenker fjernet)

Til toppen