Elever, foresatte og skoler

8. mai 2020: De videregående skolene i Agder åpner for alle trinn i løpet av uke 20. – Elevene vil få informasjon fra sin skole minst 24 timer før skolen åpner for undervisning, sier Tine Sundtoft, fylkesrådmann i Agder fylkeskommune.

– Åpning forutsetter at den enkelte skole kan følge kravene til smittevern. De videregående skolene vil trenge noe ulik tid på å forberede åpningen ut fra lokale forhold. Alle skolene vil imidlertid åpne mellom 11. og 15. mai, sier Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning i Agder fylkeskommune.

Elevene vil bli varslet om skoleåpningen via kanaler som itslearning, skolenes nettsider og sms.

Les mer

24. april: Mandag 27. april åpner våre videregående skoler for elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på Vg2.

– Vi har forberedt oss godt og vil gjerne formidle at det er trygt å komme tilbake på skolen, sier fylkesdirektør for utdanning Arly Hauge.

– Dette forutsetter at alle følger disse tre hovedrådene for smittevern:
Hold avstand, hold hendene rene og hold deg hjemme ved symptomer, sier fylkesdirektør for folkehelse Vegard Nilsen, som i denne filmen forklarer hvorfor nettopp dette er så viktig.

Elevene vil få nærmere informasjon og praktiske detaljer om oppstart direkte fra sin skole via læringsplattformen itslearning og i eventuelle andre informasjonskanaler den enkelte skole tar i bruk. For øvrige elever vil opplæring fortsette som i dag, med digital undervisning hjemmefra.

Les mer

Alle de offentlige videregående skolene, SMI-skolene og Fagskolen i Agder er stengt for undervisning på skolen fra og med fredag 13. mars og frem til 27. april. Da åpnes det for at elever på Vg3 som følger yrkesfaglig løp i skole og yrkesfagelever på Vg2 får opplæring på skolen. For resten av eleven vil opplæringen fortsette på digitale arenaer og skal ikke møte fysisk på skolen inntil videre.

For ansatte vil det, basert på hvem de underviser, variere om de skal arbeide på skolen eller fortsatt jobbe fra hjemmekontor og/eller fra arbeidsplassen i forbindelse med fjernundervisningen. Elever som er ute i praksis kan fullføre praksisperioden hvis praksisstedet tillater det.

Les Utdanningsdirektoratets oppdaterte informasjon her.

Eksamen og standpunktkarakterer

Oppdater 22. april: Utdanningsdirektoratet melder at alle eksamen våren 2020 avlyses som følge av Korona.

Les mer her

12. mars: Udir opplyser at elevene likevel vil få vitnemål hvis vårens eksamen avlyses på grunn av koronaviruset. Det gjelder både skriftlige, muntlige og muntligpraktisk.

Les Utdanningsdirektoratets oppdaterte informasjon her.

Stopp i utenlandsreiser

10. mars ble det innført reisestopp for utenlandsreiser i Agder fylkeskommunes regi for både elever og ansatte. 

Helsedirektoratet ønsker at innenlands transport skal gå mest mulig som normalt, men oppfordrer sterkt alle til å unngå fritidsreiser.

Direktoratet oppfordrer til å unngå reiser som ikke er strengt nødvendig (både innenlands og utenlands), unngå offentlig transport hvis du kan, unngå andre steder hvor du lett kommer nær andre, unngå nærkontakt med andre.

Fra 14.03 fraråder Utenriksdepartementet reiser som ikke er strengt nødvendige til alle land.

Les oppdatert informasjon fra Utenriksdepartementet

Fravær og dokumentasjon for elevene

12. mars: Hvis elevene er syke, må de melde fra om dette til skolen sin, som normalt.

Midlertidig unntak fra dokumentasjonskravet ved fravær av helsemessige grunner:

For elever som har hatt fravær av helsegrunner i perioden 4. mars til 12. mars, har det ikke vært nødvendig å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet.

Kunnskapsdepartementet har besluttet at unntaket fra dokumentasjonskravet for fravær skal gjelde ut skoleåret 2019/2020. Fra skolestart høsten 2020 vil de vanlige kravene til dokumentasjon igjen være gjeldende.

Endringen gjelder både for fraværsgrensen i videregående, og for føring av fravær på vitnemål og kompetansebevis i grunnskolen og videregående.

Les oppdatert informasjon fra Utdanningsdirektoratet

Om karantene, isolasjon og sosial distansering

Nasjonale myndigheter utvidet reglene for karantene 17. mars:

Alle som har vært på reise utenlands skal være i karantene i 14 dager fra den dagen de kom hjem. Fra 17. mars 2020 gjelder dette også reiser fra Sverige og Finland, men uten tilbakevirkende kraft.

Les mer på helsenorge,no

16. mars: FHI presiserer råd om sosial distansering, hjemmekarantene og hjemmeisolering.

Les mer på Folkehelseinstituttets sider

Til toppen