Elever, foresatte og skoler

Korona-smittede trenger støtte, ikke hets!

7. oktober: - Vi opplever at enkelte elever som tester positivt for Covid-19 får kritikk i sosiale medier. Men det de trenger er støtte og oppmuntring når de er i denne sårbare situasjonen, forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

Derfor er det viktig for meg å understreke at de som tester seg gjør det i solidaritet med alle rundt seg. Skal vi holde smitten nede er det helt avgjørende at alle som blir bedt om å teste seg, faktisk gjør det. Da er det ikke kritikk som virker, men å bli tatt vare på. Neste gang er det en annen eller deg, som kan være smittet forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

Les mer her.

6. oktober: 116 elever og 6 ansatte ved KKG er i karantene etter at elev er testet for korona. Smittevernteamet i kommunen ber alle går i karantene selv om svar på prøven ikke foreligger, som er "føre-var" tiltak. 

OPPDATERING 7. oktober: Eleven ved KKG testet positiv. 

Les mer her.

21. september:  Korona gir midlertidig begrensninger i skolen

Flere av tiltakene berører aktiviteter som ikke er en del av den ordinære opplæringen i klasserom og verksted.

Dette kan f. eks være utdanningsmesser, besøk på skolen, større samlinger, reiser, ekskursjoner, OD dag og aktivitetsdager. Agder fylkeskommune ber om forståelse for at vi i pandemisituasjonen må iverksette slike smittevernstiltak. Hensikten er å ivareta smittevernet for både elver og ansatte, samtidig som vi bruker våre ressurser på å opprettholde ordinær skoledrift.

Les mer her.

 

1 ny elev er smittet

Oppdatering 1.September: En elev ved Tangen videregående skole, som i helgen ble bedt om å gå i karantene, har fått påvist Kovid-19. Det er beskjeden vi har fått fra kommunens smittevernsenter, forteller Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.

Følgen av det er at alle elever ved skolen, som i helgen ble bedt om å gå i karantene, nå må gjennomføre 10 dagers karantene. I tillegg er 4 nye elever satt i karantene. Disse blir fulgt opp av Kristiansand kommunes smittevernsenter.

Karantene
-Selv om mange har fått med seg hva karantene innebærer, så gjentar vi gjerne hva det innebærer, forklarer Vegard Nilsen, fylkesdirektør, folkehelse:

Karantene betyr:

-Ikke gå på skole/jobb
-Ikke ta offentlig transport
-Unngå besøk
-Du kan gå tur, men hold godt over 1 meters avstand til andre
-Gjør kun helt nødvendige æren til butikk/apotek
-Dere som bor sammen kan omgås normalt
-Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjoner, skal du isolere og teste deg
-Ved positiv test skal du over i hjemmeisolering

Hjemmeisolering betyr:

-Hold deg hjemme
-Hold helt avstand til andre du bor sammen med
-Hvis mulig bruk eget rom og bad
-Vask overflater og håndtak hyppig
-Få hjelp til å handle
-Avtal med legen hvordan du skal følge med på helsetilstanden din
-De du bor sammen med skal være i karantene

Kommunen har smittevernsansvar
Kommunen din har også nyttig info på sin hjemmeside, hvis du trenger råd eller testing     .

Elev på KKGgs har fått påvist Covid-19

30.august: - Søndag kveld fikk vi beskjed om at en elev ved Kristiansand katedralskole Gimle (KKG) skole har testet positivt for Covid-19. Alle elever og ansatte som har hatt klasseromsundervisning med denne eleven, har nå i kveld fått en sms med beskjed om å gå umiddelbart i karantene. Videre hjelper vi kommunen med smittesporing, forteller Arly Hauge, fylkesdirektør, utdanning.

 

Elev på Tangen vgs har fått påvist Covid-19

28. august: En elev ved Tangen videregående skole har fått påvist Covid 19. Medelever og lærere er informert om situasjonene og de som må i karantene har fått SMS om hva de må gjøre. 

 

19. august 2020: Regjeringen foreslår midlertidig endring i fraværsgrensa. Elever som har fravær av helsegrunner kan bruke egenmelding hvis de er over 18 år, eller få bekreftelse fra foreldrene hvis de er yngre. I første omgang foreslår de at endringene gjelder ut oktober 2020.

Fraværsgrensa

Etter anbefaling fra Folkehelseinstituttet, har regjeringen igjen forelått midlertidig endring i fraværsgrensa. Elever som hadde fravær av helsegrunner kan bruke egenmelding hvis de er over 18 år, eller få bekreftelse fra foreldrene hvis de er yngre. 

I første omgang foreslår de at endringene gjelder ut oktober 2020.

Her kan du lese mer om forslaget.

 

Velkommen til skolestart!

12. august 2020: Mandag 17. august ønsker vi velkommen flere tusen elever til våre 18 videregående skoler. Vi er opptatt av å gjøre skolehverdagen så trygg som mulig for den enkelte. Her kan du lese mer om Covid-19 og smittevern, på skolen og ved reise til og fra skolen. Den enkelte skole vil også ha egen informasjon om det som gjelder skolens spesielt. For øvrig følger vi de nasjonale retningslinjer som til en hver tid gjelder. 

For å begrense smitte har skolene fortsatt en rekke tiltak på plass, som elevene vil kjenne igjen fra før sommerferien. Smittevern-rådene er fortsatt de samme i dag som i juni. Det vil si:

  • Finn alternativer til klemming og håndhilsing - unngå nærkontakt - hold en meters avstand til andre utenfor klasserommet.
  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og lunkent vann, særlig når du har vært ute blant folk – bruk antibac eller liknende når håndvask ikke er tilgjengelig.
  • Hold deg hjemme når du er syk. Kontakt lege eller helsevesen via telefon ved mistanke om Covid-19, så du ikke smitter andre i et venterom.

Klikk for stort bilde

Vi minner om at personer som har vært i utlandet med rødt nivå må gjennomføre karantene 14 dager før de kan møte på skolen.

Covid-19 smitter gjennom det som kalles dråpe- og kontaktsmitte. Koronavirus finnes i små dråper som kommer ut gjennom munnen og nesen når en person som er smittet hoster eller nyser. Den vanligste smittemåten er at du puster inn dråper med smitte som svever i lufta eller at du får virus på hendene og får det i deg hvis du tar deg i ansiktet.

Skolehverdagen

Trafikklysene med grønt, gult og rødt nivå viser hvilke smitteverntiltak som gjelder for skolene for de ulike nivåene. Det er smittesituasjonen i Norge som avgjør hvilket nivå vi på skolen skal følge. I dag er vi på gult nivå.

Grønt nivå: Skolehverdagen vil være som normalt, men elever og lærere må unngå håndhilsning og klemming.

Gult nivå: Hele skoleklasser kan være samlet, og alle elever får et tidstilbud på skolen med tilnærmet vanlige skoledager. Elever og lærere må unngå håndhilsing, klemming og store samlinger.

Rødt nivå: Elevene vil bli delt inn i mindre grupper. Det kan være nødvendig at vi begrenser hvor mange elever som kan komme på skolen. Vi kan også be elevene møte opp til ulike tider. Vi må holde god avstand til hverandre, og elevene vil være mye ute, også i vanlige skoletimer.

Her finner du veileder for smittevern i ungdomsskole og videregående skole.

Reise til og fra skole

Utdanningsdirektoratet (Udir) skriver på sine sider dette om skoleskyss:

Gult nivå: Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elevene bør holde avstand til andre, men det er ikke et krav at elevene holder en meter avstand til andre medelever.

Rødt nivå: Hvis elevene tar skolebuss eller annen transport, må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Elevene bør vurdere om det er mulig å ta annen transport til skolen.

Agder 
Pr. 12.8 er Agder på gult nivå. Dersom du har mulighet til å komme deg til skole på annet vis enn ved buss, så oppfordrer vi deg til å gjøre det.  På den måten blir det plass til de som ikke har andre alternativer. Det er ofte bedre plass på en tidligere eller senere buss enn midt i rush-tiden.

I Arendal og Kristiansand deler elever buss med andre reisende og her er det ekstra viktig å ta hensyn. Det settes opp så mange ekstra busser som AKT har kapasitet til, men likevel kan det blir trangt om plassen. For kollektivtrafikken gjelder de samme tre grunnleggende tiltakene som ellers.

  1. Syke personer skal holde seg hjemme
  2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  3. Kontaktreduserende tiltak

Munnbind eller ikke?

Pr i dag anbefaler Folkehelseinstituttet (FHI) ikke bruk av munnbind fordi effekten av generell bruk av tøymunnbind i befolkningen vil være svært liten. Antall nye covid-19-syke i befolkningen er stabilt lav, og andelen smittebærere i samfunnet er trolig tilsvarende lav. Anbefalingene kan imidlertid endre seg dersom man ser en økning av smitte i hele eller deler av befolkningen.

Til toppen