Ofte stilte spørsmål

Her finner du det som gjelder etter innføring av nye restriksjoner 9. desember 2021.

(I bunnen finner du spørsmål og svar på en rekke spørsmål som ble stilt under pandemien) 

Når kan man vende tilbake til jobb og skole etter luftveissymptomer eller feber?

De nasjonale rådene og reglene sier følgende:

 • Ungdom og voksne bør ha en negativ covid-19-test før de vender tilbake.
 • Hvis symptomene forsvinner helt etter én dag kan man vende tilbake til jobb og skole.
 • Ved vedvarende symptomer bør en bli hjemme til allmenntilstanden er god, symptomene er i tilbakegang og en har vært feberfri i 24 timer, uten bruk av febernedsettende preparater. I de fleste tilfellene bør en holde seg hjemme i et par dager.
 • Ved mer alvorlige eller vedvarende symptomer, kontakt lege for vurdering.


Når du har testet negativt for covid-19, og symptomene er milde og allmenntilstanden ikke er påvirket, behøver du ikke holde deg hjemme. Ungdom og voksne kan gå tilbake til skole/jobb når de er i bedring eller samme dag som testen tas dersom indikasjon for testing var milde og vage symptomer. Du kan gå tilbake til skole/jobb selv om du har restsymptomer som rennende nese eller lett hoste.


For skolene

Hvis du har symptomer på luftveisinfeksjon skal du ikke møte på skolen. Det kan for eksempel være vondt i halsen, forkjølelse, lett hoste, hodepine og/eller muskelsmerter. Selv om symptomene er så milde at du vanligvis ville møtt på skolen, skal du holde det hjemme, så du ikke smitter andre. Du skal være hjemme helt til du er symptomfri. Når du er helt frisk, skal du møte på skolen igjen.

Du skal heller ikke møte på skolen hvis du er satt i karantene, eller hvis en du bor sammen med har fått påvist korona gjennom testing. Hvis en du bor sammen med har symptomer på luftveisinfeksjon, men ikke har fått påvist korona, skal du gå på skolen som normalt. Hvis du selv får symptomer, skal du dra hjem med en gang.

Hvis du må være hjemme noen dager for ikke å risikere å smitte andre, men er frisk nok til å gjøre skolearbeid, kan lærerne avtale med deg at du gjør skolearbeidet hjemmefra. Dette vil regnes som organisert studiearbeid, og du får ikke fravær.

Hvis du er for syk til å gjøre skolearbeid, regnes det som vanlig sykefravær. Du må da melde fra til skolen etter vanlige regler. For at fraværet ikke skal telle på fraværsgrensen, må du levere egenmelding hvis du er over 18 år, eller melding fra foresatte hvis du er under 18 år.


Utdanningsdirektoratet omtaler at syke personer ikke skal være på skolen slik:

Barn, elever og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skolen, selv om symptomene er milde. Dette gjelder også vaksinerte. Både barn og voksne skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god.

Man kan komme tilbake selv om man fortsatt har restsymptomer som rennende nese eller hoste. Smittevernmyndighetene anbefaler at personer med luftveissymptomer tester seg. Ingen kan nektes å komme på skolen, selv om de ikke er testet. Personer som får påvist korona skal isolere seg.

Fraværsregel

​​Unntak fra fraværsreglene er forlenget. Elever som har fravær av helsegrunner, skal slippe å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Elever under 18 år må likevel legge fram bekreftelse fra en forelder, mens myndige elever kan legge fram egenmelding.

 

Råd og regler som fortsatt gjelder:
 

 • Hold hendene rene, host i et papirlommetørkle eller i albuekroken og hold deg hjemme hvis du har nyoppståtte luftveissymptomer eller feber.
 • Du må gå i isolasjon hvis du får påvist covid-19.
 • Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte. 
 • Uvaksinerte husstandsmedlemmer til en som er blitt smittet, bør teste seg og gå i karantene, uavhengig av om man har symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.

 

 

 

----

Ofte stilte spørsmål under pandemien:

 

Hva med eksamen? 

Eksamen går i utgangspunktet som normalt, hvis ikke vil det bli gitt beskjed fra skolen.

Privatisteksamen - omfattende smitteverntiltak
Privatisteksamen har egen smittevernveilder fra Folkehelseinstituttet (FHI). Den følges nøye. Dette har vi etter hvert god rutine på. Det er nå tredje eksamensperiode med smitteverntiltak fra FHI. Det er fokus på avstand mellom kandidater og kohorter, på hyppig renhold, på håndhygiene og på bruk av munnbind.

 

Hva kan jeg gjøre for å hindre smittespredning?

Det beste du kan gjøre er å følge de generelle smittevernrådene. Det viktigste er da følgende: 1) Syke personer skal ikke være på skolen, 2) God hygiene (husk god hånd- og hostehygiene) og 3) Reduser kontakt mellom personer (hold avstand). Regjeringen kom den 5. november med en sterk henstilling om at folk nå må holde seg mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt med andre.

Jeg har hørt rykter om at en i min klasse – eller en i husstanden til en i klassen – har testet positivt på Covid-19. Hva gjør jeg da?

Det er smittevernmyndighetene hos kommunen som beslutter nødvendige tiltak og definerer hvem som er nærkontakter til syke, hvem som må i karantene, teste seg og eventuelt i isolasjon. De har også ansvar for å informere den det gjelder. Dersom skolen kan bistå de lokale smittevernmyndighetene med smittesporing, så hjelper vi til med det.  Det vil i praksis si at de berørte elevene vil få en egen SMS eller telefon dersom hun eller han må teste seg og/eller i karantene. Da skal man ikke komme på skolen.  Hvis man ikke mottar en slik SMS eller telefon, kan man komme på skolen hvis det er i henhold til de generelle smitteverntiltakene på skolen. 

Det aller viktigste er fortsatt at du følger rådet om at syke personer ikke skal være på skolen; hvis du er syk skal du altså uansett ikke komme på skolen.

Det er innført en nivåinndeling (med trafikklysmodell) av smitteverntiltak på skolene. Hvem bestemmer hvilket nivå skolen skal være på?

Det er smittevernmyndighetene som bestemmer hvilket nivå tiltakene skal legges på i henhold til trafikklysmodellen. Det er kommunehelsetjenesten som har smittevernkompetanse og som kan konsulteres ved spørsmål om organisering og tiltak. Skolene og fylkeskommunen har en veldig god dialog med kommunehelsetjenesten i kommunene på Agder.  Skolene ligger på gult nivå dersom ikke smittevernsmyndigheter bestemmer noe annet. 

Hva vil skje om skolen går over på rødt tiltaksnivå?

Alle elever, foresatte og ansatte vil få en egen SMS om dette hvis skolen din går over på rødt tiltaksnivå. Skolene har en beredskapsplan som viser hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene (grønt, gult og rødt).  Forskjellen på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer. Det vil blant annet innebære at om en skole går over på rødt nivå, vil elevene få en skolehverdag som er delt mellom fysisk undervisning på skolen og fjernundervisning. Skolen vil da publisere en egen plan for oppmøte for alle klassene. Det er ekstra viktig på rødt tiltaksnivå at alle elevene følger nøye med på beskjedene som blir gitt på itslearning. Rødt nivå betyr ikke at skolen stenger ned.

For å forebygge smitte, hvorfor går ikke skolen bare rett på rødt nivå?

Det er lokale smittevernmyndigheter (i praksis kommunens smittevernteam/kommunelege) som bestemmer tiltakene som skal innføres - inkludert hvilket nivå en skole skal være på. 

Skolen skal forholde seg til de rettslige rammene som er satt i smittevernloven. Skolens ledelse eller fylkeskommunen kan ikke sette seg over dette. Det betyr blant annet at:

 • Det er de lokale smittevernsmyndighetene som fastsetter smittevernsnivået på den enkelte skole. Det er ikke skolen/fylkeskommunen.
 • Rødt nivå kan ikke brukes som et forebyggende tiltak.
 • Rødt nivå er ikke det samme som hjemmeskole, «uansett studieretning i videregående skole».

Les mer om dette her: Tiltaksnivå i videregående skole må være i tråd med smittesituasjonen.

For øvrig har vi en rekke smitteverntiltak på alle skolene som vi følger. Så langt viser erfaringer fra Agder at det vi gjør virker og at smitte i liten grad skjer i skolene. Dette er også samsvarende med Folkehelseinstituttets(FHI) siste rapport (uke 45) der det skrives at kun 1% av de videregående skolene i Norge i oktober hadde smitteutbrudd med mer enn tre tilfeller.

Her kan du lese FHI sin rapport.

 

Jeg har en i min husholdning som er i risikogruppen? Hva gjør jeg?

Det viktigste er at dere tar kontakt med skolen for å opprette en dialog om hvordan skolen kan tilrettelegge i denne situasjonen. Målet er at vi sammen vurderer behov for tilrettelegging av skoletilbud/hjemmeundervisning for å begrense smitterisikoen til hjemmet.

Hvem bestemmer hva som skal gjøres?

Det er de lokale smittevernmyndighetene hos kommunen som til enhver tid bestemmer hvilke tiltak som skal iverksettes. Agder fylkeskommune og skolene har en god og tett dialog med kommunene på Agder. I tillegg jobber vi etter beredskapsplaner som er utarbeidet av Utdanningsdirektoratet og Agder fylkeskommune for de videregående skolene, for å hindre smitte. Disse planene oppdatert med de føringer som til enhver tid kommer fra Folkehelseinstituttet og sentrale helsemyndigheter.

Hva er ventekarantene/forebyggende karantene? 

Forebyggende karantene eller ventekarantene brukes der hvor det er sterk mistanke om at en person har Covid-19, men der resultat av prøve ikke er klar. Da kan du bli bedt om å gå i karantene i påvente- av svar. Dersom prøven viser seg å være positiv må du fortsette å være i karantene. Kommunens smittervernteam vil også gi beskjed dersom du må teste deg.

Flere kommuner har fra mars 2021 også innført smittering to - ofte omtalt som «ventekarantene»  for nærkontakt av nærkontakter av en smittet (kan også omtales som familie/husstand eller primærkontakt-karantene). Dette er karantene for personer som bor samme med eller er nærkontakter til personer som må gå i karantene. Altså at en inkluderer en sirkel til av berørte personer for å hindre spredning av smitte. Kommunens smittevernteam vil gi beskjed når og om slik karantene skal benyttes. Pr. 4. mars er dette innført i Arendal, Grimstad og Kristiansand. Les mer om dette på Kristiansand kommune sin nettside, her. 

Hva er forskjellen på karantene og isolasjon? 


Karantene betyr:  
-Ikke gå på skole/jobb 
-Ikke ta offentlig transport 
-Unngå besøk 
-Du kan gå tur, men hold godt over 1 meters avstand til andre 
-Gjør kun helt nødvendige æren til butikk/apotek 
-Dere som bor sammen kan omgås normalt 
-Hvis du får symptomer på luftveisinfeksjoner, skal du isolere og teste deg 
-Ved positiv test skal du over i hjemmeisolering 

Hjemmeisolering betyr: 
-Hold deg hjemme 
-Hold helt avstand til andre du bor sammen med 
-Hvis mulig bruk eget rom og bad 
-Vask overflater og håndtak hyppig 
-Få hjelp til å handle 
-Avtal med legen hvordan du skal følge med på helsetilstanden din 
-De du bor sammen med skal være i karantene 

Kilde: Helsenorge.no

Til toppen