Informasjon om Coronavirus

Tannhelsetjenesten i Agder har alle sine tannklinikker åpne. Klinikkene gjennomfører tannhelsekontroller og tannbehandling, som normalt, men med fokus på ordinær smittevern. Det vil si at pasienter som er syke ikke skal møte til time, men gi beskjed om dette og få ny time. 

Har du behov for tannhelsehjelp?

Ved behov for time skal pasienter ta kontakt med egen tannklinikk på telefon. Vi ber om at ingen pasienter møter direkte på tannklinikken uten avtale.

Alle pasienter som skal motta behandling i offentlig eller privat tannhelsetjeneste, skal i forkant av konsultasjon avklares mht. smitte med koronavirus, og vil derfor bli bedt om å svare på noen spørsmål. Dette gjelder også en eventuell ledsager.

Pasientens pårørende kan ikke følge med til konsultasjon under coronaviruspandemien. Unntak er barn under 16 år sine foresatte, eller pårørende/hjelpepersonale dersom det er strengt nødvendig for å kunne gjennomføre konsultasjonen. Dersom pårørende/hjelpepersonell skal følge med, må vedkommende også svare på spørsmål i forkant.

Behandling av pasienter med mistenkt, sannsynlig eller påvist smitte, skal i hovedsak utsettes. Ved behov for akutt tannbehandling vil pasienten bli henvist til egne beredskapsklinikker.

Alle som kommer til tannklinikken, må vaske eller desinfisere hender når de kommer og når går.

Betaling skal i fortrinnsvis skje via debetkort eller faktura.

Her finner du en oversikt over våre tannklinikker. 

Har du vært utenfor Norge?

Har du vært på reise utenfor Norge i løpet av de siste 10 dagene skal du ikke møte opp på tannklinikken. Behandling av pasienter som har vært utenfor Norge de siste 10 dagene skal utsettes. Ved behov for akutt tannbehandling, vil pasienten bli henvist til egne beredskapsklinikker. Ta kontakt med din lokale tannklinikk på telefon.

Mistenker du smitte?

Dersom du tror du er smittet sjekk din kommune for oppdatert informasjon for hvor du skal henvende deg.

Informasjonsfilmer

Helsedirektoratet har laget en informasjonsfilm om koronaviruset. Mange barn og unge har spørsmål om koronavirus. I YouTube-filmen får du svar på spørsmål Hermine (13) stiller Helen (lege i Helsedirektoratet). Filmen gir også informasjon som er viktig at voksne vet.

Mer informasjon?


Les mer: Coronavirussykdom – Folkehelseinstituttet 
Les mer: Nytt Coronavirus - fakta og råd - Helsenorge.no 

Information in English

Spread of the Corona virus


Tannhelsetjenesten i Agder is following the guidelines from the Directorate of Public Health (Helsedirektoratet) and offering dental care almost as usual. We ask patients who need acute treatment to contact us via telephone.
If you are experiencing symptoms of respiratory illness or have a suspected or diagnosed case of Covid-19, we ask you to not come to our clinics, but rather contact us via telephone. We will make sure you receive the dental treatment you need.

Generelle hygienerutiner


Tannhelsetjenesten i Agder minner om generelle hygienerutiner som forebygger luftveisinfeksjoner.

 

Til toppen