Statistikk knyttet til korona-epidemien

  • Agder fylkeskommune utarbeider månedlig rapport som sammenstiller statistikk, analyser og undersøkelser knyttet til den pågående korona-epidemien.
  • Det er også utarbeidet egen kartløsning som viser utvalgt statistikk relatert til korona-epidemien.

Månedsrapporten sammenstiller statistikk, analyser og undersøkelser knyttet til pågående covid-19-epidemien.

Rapporten gir informasjon om ulike konsekvenser av epidemien for næringsliv og arbeidstakere i Agder og Norge.

Månedsrapport korona-epidemien (PDF, 3 MB)

 

Relevant informasjon og statistikk som ikke oppdateres regelmessig vil bli lagt inn i denne rapporten.

Dette er utfyllende informasjon som supplerer informasjonen i hovedrapporten.

Vedlegg månedsrapport korona-epidemien (PPTX, 4 MB)

 

I kartløsningen presenteres utvalgt statistikk relatert til korona-epidemien.

Koronastatus Norge

 

 

De som ønsker mer utfyllende informasjon rundt statistikken må gå direkte til hovedkilden ved å trykke på lenkene nedenfor. 

Til toppen