Samtykke foto og video

Takk for at du lar oss bruke bilde/video av deg.

Slik lovverket er, må vi ha ditt samtykke til å bruke bilde(ne), da dette regnes som personopplysning som er beskyttet gjennom lov (GDPR) Du kan når som helst be om at de fjernes og du kan bestemme at de kun kan brukes i en spesifikk sammenheng. Dersom du gir et generelt samtykke vil vi vanligvis bruke bildet i fem. 

Pålogging skjer via ID-porten.

Fyll ut skjema her

Bilder der en eller flere enkeltpersoner er hovedmotivet (portrettbilde) regnes som personopplysninger.

Bruk av slike bilder krever samtykke/godkjenning fra den som er avbildet når du er over 15 år. Er du under 15 år, må foreldrene gi samtykke. Samtykke sendes inn ved hjelp av skjemaet nedenfor. Pålogging skjer via ID-porten. Skjemaet blir lagret i din elev-mappe.

Noen bildemotiver er unntatt fra denne regelen. Dette gjelder

  • situasjonsbilder
  • bilder som er av allmenn og aktuell interesse
  • bilder der selve situasjonen eller aktiviteten er det egentlige motivet i bildet

Slike bilder kan publiseres uten samtykke fra de som er avbildet så lenge bildene er harmløse og ikke på noen måte er krenkende.

 

Har du spørsmål om bildebruk, samtykkeskjema eller sletting, kan du ta kontakt med: 

Jo Vegard Aardal - jo.vegard.aardal@agderfk.no
Cheryl Macdonald - cheryl.macdonald@agderfk.no

 

Til toppen