Oversikt over innkommende og utgående post

Slik søker du i postlistene:

  • Generelt søk i postlistene:
    Skriv inn søkeordet i feltet "søk", og klikk på Søk-knappen
  • Få opp alle inngående og utgående elementer på en bestemt dato:
    Velg ønsket dato ved å klikke på kalenderen.

For å unngå at opplysninger om enkeltpersoner kan sammenstilles på en måte som medvirker til brudd på taushetsplikten blir ikke elevmapper og personalmapper en del av denne offentlige postlisten. For innsyn i den offentlige versjonen av disse journalene må arkivet kontaktes

Tilgang til tidligere Vest-Agder fylkeskommunes postliste:

Gå til Vest-Agders postliste fra 2019

Alternativt:

Til toppen