De videregående skolene til gult nivå – viderefører de fleste nasjonale tiltakene

Tiltaksnivået ved de videregående skolene i Agder justeres i løpet av inneværende uke ned til gult nivå i tråd med de nasjonale føringene.

Regjeringen viderefører 18. januar 2021 i hovedsak de strenge smitteverntiltakene som ble innført 4. januar 2021 for å stoppe en ny smittebølge. Barn og unge prioriteres i regjeringens nye smitteverntiltak.

– Agder har et lavt smittepress sammenlignet med de øvrige fylkene. Vi vil derfor gå over til gult tiltaksnivå ved de videregående skolene i tråd med regjeringens vedtak og vår beredskapsplan, sier fylkesdirektør for utdanning Arly Hauge.

Frist ut uka

– For å sikre en forsvarlig overgang til gult nivå gis skolene anledning til å bruke nødvendig tid til forberedelse. Det vil ivareta både elever og ansatte. Det vil bli gitt anledning til å forberede overgangen ut denne uka. Onsdag 20. januar er første dag det er mulighet for å gå over til gult nivå, forklarer Hauge.

Kommunene kan opprettholde rødt nivå ut denne uka dersom de har behov for å forberede overgang til gult nivå. Kommuner med høyt smittepress bør vurdere å beholde rødt nivå i ungdomsskoler og videregående skoler.

Hva skjer når skolen er på gult nivå?

– Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er det samme, og det er at elever og ansatte har et begrenset antall kontakter. På gult nivå kan hele skoleklasser ha undervisning sammen. De kan også ha fag der elevene blandes, men dette bør begrenses så langt det er mulig. Skolene har en beredskapsplan som viser hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene (grønt, gult og rødt), sier Hauge.

Hjemmekontor anbefales

Det anbefales nasjonalt å videreføre hjemmekontor for alle som har mulighet til det. 
– For skolene vil det bety at vi beholder det tiltaksnivået vi har benyttet de siste månedene. Vi minner om at skolene fremdeles må ha fokus på de grunnleggende smittevernreglene. Samtidig benytter jeg anledningen til å takke skolene for innsatsen de to siste ukene, sier Hauge.

– I Agder fylkeskommune oppfordrer vi som tidligere til hjemmekontor for alle ansatte som har mulighet. Møter og arrangementer skal i så stor grad som mulig gjennomføres digitalt. Tjenestereiser skal som før begrenses til det som er høyst nødvendig, sier fylkesrådmann Tine Sundtoft.

Fakta:

Utvalgte tiltak fra regjeringen 18. januar 2021 som påvirker Agder fylkeskommune:

  • Nasjonalt tiltaksnivå for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra rødt til gult nivå.
  • Nasjonalt tiltaksnivå etter trafikklysmodellen for ungdomsskoler og videregående skoler nedjusteres fra og med onsdag 20. januar til gult nivå.
  • Alle universiteter, høgskoler og fagskoler bør bruke digital undervisning der dette er mulig.
  • Alle planlagte arrangementer bør være digitale, og større forelesninger og sammenkomster bør unngås. Studenter i områder uten høy smitte bør få mulighet til fysisk undervisning minst en gang i uken når det er mulig å gjennomføre i mindre grupper og i tråd med smittevernveilederne.
Til toppen