Eilert Sundt videregående skole på rødt nivå

13. mars 2021: De lokale smittevernsmyndighetene i Farsund kommune og Lyngdal kommune har 13. mars besluttet at Eilert Sundt videregående skole skal over på rødt nivå fra og med mandag 15. mars.

Klikk for stort bildeEilert Sundt videregående skole. Foto: Agder fylkeskommune / Kjetil Jøssang Rødt nivå gjelder både på studiestedet i Vanse og i Lyngdal. Alle elever vil få en egen SMS om overgang til rødt tiltaksnivå. På mandag vil det komme nærmere informasjon om varigheten av tiltaksnivået. 

Vedtaket gjelder ikke Byremo videregående skole eller Flekkefjord videregående skole som fremdeles skal være på gult tiltaksnivå.

Smitte på skolebuss
Bakgrunnen for oppjusteringen av tiltaksnivået er den uavklarte smittesituasjonen i Farsund kommune og Lyngdal kommune etter at en bussjåfør har testet positivt på covid-19. Eilert Sundt videregående skole og Flekkefjord videregående skole har 13. mars jobbet intensivt med å kartlegge hvilke elever som har vært med på enkelte skolebusser. 

Karantene for elever og hustandsmedlemmer
Elevene som har vært på de aktuelle bussrutene blir i dag kontaktet av helsemyndighetene i kommunene. På bakgrunn av den uavklarte smittesituasjonen må elevene i karantene og testes. 

Husstandsmedlemmene til elevene blir satt i ventekarantene til svarene på testingen er klar. Testsvarene ventes tidligst søndag 14. mars ettermiddag/kveld.

Oppstart ved Eilert Sundt vgs blir 16. mars
Eilert Sundt videregående skole har behov for en dag til nødvendig planlegging av rødt nivå. Opplæringen på rødt nivå vil derfor starte fra tirsdag 16. mars. Elever med særskilte behov for tilstedeværelse vil imidlertid bli ivaretatt fra mandag 15. mars. Det er ønskelig at elever i praksis fortsetter som vanlig på prakisstedet, så lenge prakisstedet ikke har motforestillinger til dette. 

Alle elevene ved skolen vil få beskjed i løpet av mandag 15. mars om hvordan opplæringen blir tirsdag 16. mars. Skolen kan da enten være tilbake på gult nivå, eller så kan skolen fortsette på rødt nivå. I det sistnevnte tilfellet vil elevene få en kombinasjon av fysisk oppmøte på skolen og digital hjemmeskole. Vi ber alle følge med på informasjon fra skolen.

Skoleskyssen går som normalt
Skoleskyssen vil gå som den pleier, men AKT oppfordrer skoleelever til å gå, sykle eller bli kjørt til skole. Vi henviser til akt.no for mer informasjon.

Smitte ved Eilert Sundt videregående skole
En ansatt ved Eilert Sundt vgs. har også fått bekreftet positiv koronatest. Den ansatte var på skolen mandag 8. mars og tirsdag 9. mars. Som følge av dette er fire andre ansatte ved skolen satt i karantene. Den ansatte er ikke lærer ved skolen. 

48 elever og 5 ansatte som var på skoletur til Eikerapen fredag 5. mars, ble testet 12. mars. Det er ventet svar på disse testene i løpet av helgen.

Hva innebærer rødt nivå?
Skolene har en beredskapsplan som viser hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene (grønt, gult og rødt). Forskjellen på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer. 

Når en skole går over på rødt nivå, vil elevene få en skolehverdag som er delt mellom fysisk undervisning på skolen og fjernundervisning. Skolen vil da publisere en egen plan for oppmøte for alle klassene. Det er ekstra viktig på rødt tiltaksnivå at alle elevene følger nøye med på beskjedene som blir gitt på itslearning.

For ytterligere informasjon, kontakt:
• Fylkesdirektør for utdanning Arly Hauge i Agder fylkeskommune, mobil 90977432, e-post Arly.Hauge@agderfk.no
• Rektor Espen Berglund ved Eilert Sundt videregående skole, mobil 93261084, e-post Espen.Berglund@eilertsundt.vgs.no
• Rektor Tor-Inge Rake ved Flekkefjord videregående skole, mobil 91681522, Tor-Inge.Rake@flekkefjord.vgs.no

Til toppen