Ekstraordinære tilskudd til kulturturisme 

Som en følge av koronapandemien, lyser Agder fylkeskommune ut 1 million kroner til tiltak innen kulturturisme og formidling av kulturarv.

Sælør i Lyngdal. Foto - Klikk for stort bildeSælør i Lyngdal Bjarne Sørensen  Midlene fordeles til følgende formål:

1. Et digitalt løft som skal bidra til å styrke opplevelsen av kultur og kulturarv på Agder
Ved fordeling av tilskudd vil fylkeskommunen prioritere prosjekter som bidrar til å gjøre kultur og kulturarv tilgjengelig på nye steder, for flere mennesker og utenfor kulturinstitusjonenes åpningstider. Prosjekt som styrker den digitale kompetansen blant kultur- og kulturarvsaktører, og som bidrar til økt samarbeid og erfaringsutveksling, vil prioriteres.  

2. Annonsering og markedsføring av tilbud og arrangement innenfor kultur, opplevelsesnæring og festivaler
Ved fordeling av tilskudd, vil det vurderes om det aktuelle kulturtilbudet eller arrangementet, har et ekstraordinært behov for økt annonsering som en følge av koronapandemien. Tiltaket må kunne gjennomføres med de smittevernreglene som gjelder fra 15. juni.

Ved fordeling av tilskudd vil det legges vekt på at midlene skal stimulere til gode prosjekter og opplevelser for hele Agder.

Frist for søknad er 12 juni 2020. Søknad med informasjon om søker, beskrivelse av prosjekt eller arrangement og budsjett sendes til postmottak@agderfk.no. Søknad merkes «Søknad om ekstraordinære tilskudd til kulturturisme». 

For mer informasjon om tilskuddsordningen og vilkår for tilskudd, se:

Ekstraordinært tilskudd til kulturturisme (red.anm: utgått lenke fjernet 29.9.20)

Til toppen