Folkehelseundersøkelse om korona i Agder

Folkehelseinstituttet og SINTEF gjennomfører nå en undersøkelse i Agder og Nordland om hvordan folk påvirkes av koronapandemien.

Folkehelseinstituttet og SINTEF gjennomfører nå en undersøkelse i Agder og Nordland om hvordan folk påvirkes av koronapandemien.

Koronapandemien har de siste månedene vært en stor utfordring for både folk flest og for helsetjenestene i de fleste land over hele verden. Slik har det også vært i Norge.
I samarbeid med SINTEF gjennomfører Folkehelseinstituttet derfor nå en undersøkelse der de prøver å finne ut hvordan den voksne befolkningen i to fylker, Agder og Nordland har reagert på denne utfordringen. De vil blant annet gjerne finne ut hva befolkningen mener om myndighetenes innsats, i hvilken grad rådene om hygiene og avstand til andre følges, grad av bekymring og engstelse og bruk av helsetjenester.

Agder og Nordland

Agder og Nordland er valgt ut fordi det for kort tid siden i samarbeid med fylkeskommunene ble gjennomført folkehelseundersøkelser i disse to fylkene. Dermed kan vi på noen områder sammenligne med de opplysningene vi allerede har samlet inn og se på endringer under koronakrisen. På andre områder slipper vi å stille de samme spørsmålene igjen. 
Vi inviterer et utvalg av de som allerede har deltatt i folkehelseundersøkelsen i Agder, og håper at de vil hjelpe oss ved å fylle spørreskjemaet vi sender ut, sier prosjektleder Øystein Vedaa ved Folkehelseinstituttet. 

Viktig med god deltakelse

Utfyllingen vil sannsynligvis ta omtrent 20 minutter. Resultatene vil komme til god nytte i det videre arbeidet for å begrense koronapandemien i Norge og for å kunne forbedre tiltakene, og de vil være viktige neste gang landet vårt står overfor et nytt skadelig virus.
Deltakelsen i folkehelseundersøkelsen 2019 var svært høy, og resultatene er av stor verdi for folkehelsearbeidet i fylket. Vi i Agder fylkeskommune håper at også denne nye undersøkelsen blir godt besvart.

Til toppen