Forebyggende karantene ved KKG

4. mars: - 19 ansatte og 14 elever ved Kristiansand katedralskole Gimle, har i kveld fått beskjed om å gå i ventekarantene etter at det er mistanke om at en lærer har fått Covid-19. Hva som skjer videre vil avhenge av svar på koronatesten til denne læreren, det opplyser Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Innfører smittering 2
- Kristiansand kommune har også skjerpet reglene for smittevern, så nærkontakter/husstandsmedlemmer til de 19 ansatte og 14 elevene må være forberedt på å gå i karantene, dersom testen til læreren er positiv.  Ved å utvide hvem som må gå i karantene ved et smittetilfelle håper smittevernmyndigheter å kunne slå ned den økende smitten. Smittevernmyndighetene i kommunen bestemmer hvor lang karantenetiden blir og eventuell videre testing. Det forklarer Arly Hauge.

Til toppen