Også Byremo vgs på rødt nivå

18. mars: Lyngdal kommune har i dag meldt at alle videregående skoler i kommunen skal ha rødt tiltaksnivå. Det betyr at også Byremo videregående skole fra fredag 19. mars iverksetter rødt tiltaksnivå. Det forteller Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Utplassering går som planlagt

Flere klasser ved Byremo vgs er fredag 19.  mars utplassert i arbeidslivet og antall elever som er igjen på skolen tilfredsstiller kravet på rødt nivå.  Skolen igangsetter dermed opplæring på rødt nivå allerede fra fredag 19. mars. Vi ber alle følge med på informasjon fra skolen. Elever som er utplassert følger de regler som gjelder for smittevern på den enkelte arbeidsplass, forklarer Jan A. Telhaug, rektor på Byremo videregående skole

Oppstart av nytt nivå ved skolene

Alle elever får en egen SMS om overgang til rødt tiltaksnivå. Skolene har en beredskapsplan som viser hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene (grønt, gult og rødt) og er således forberedt på å gjøre endringer, slik de gjorde ved oppstart etter nytt år.  Forskjellen på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer., sier Arly Hauge.

Skoleskyss

Skoleskyss vil gå som normalt, men AKT oppfordrer skoleelever til å gå, sykle eller bli kjørt til skolen. Vi henviser til akt.no for mer informasjon, opplyser Arly Hauge.

Hva innebærer rødt nivå?

Når en skole går over på rødt nivå, vil elevene få en skolehverdag som er delt mellom fysisk undervisning på skolen og fjernundervisning. Skolen vil da publisere en egen plan for oppmøte for alle klassene. Det er ekstra viktig på rødt tiltaksnivå at alle elevene følger nøye med på beskjedene som blir gitt på itslearning, avslutter Arly Hauge.

Til toppen