Skolene på rødt nivå

- Regjeringen innførte søndag 3. januar en rekke tiltak for å hindre smitteoppblomstring av Covid-19. Et av tiltakene er at alle videregående skoler går over på rødt nivå. Tiltaket gjelder i første omgang for 14 dager frem til  og med 18. januar. Ved de videregående skolene i Agder vil vi trenge noe tid for å forberede rødt smittevernsnivå. Det kan bety at noen skoler tilby digital undervisning i oppstarten. Alle elever vil få beskjed om opplegg som gjelder for den enkelte, på SMS eller på skolens hjemmeside, sier Arly Hauge, fylkesdirektør utdanning.  

Hva skjer når skolen er på rødt nivå?
- Alle elever, foresatte og ansatte vil få en egen SMS fra skolen når den går over på rødt tiltaksnivå. Denne vil inneholde informasjon slik at du vet hvordan du skal forholde deg til skolehverdagen fremover. Skolene har en beredskapsplan som viser hvilke tiltak som gjelder for de ulike nivåene (grønt, gult og rødt).  Forskjellen på de tre nivåene gjelder særlig tiltakene for å redusere kontakt mellom personer. Det vil blant annet innebære at om en skole går over på rødt nivå, vil elevene få en skolehverdag som er delt mellom fysisk undervisning på skolen og fjernundervisning. Skolen vil da publisere en egen plan for oppmøte for alle klassene. Det er ekstra viktig på rødt tiltaksnivå at alle elevene følger nøye med på beskjedene som blir gitt på itslearning. Rødt nivå betyr ikke at skolen stenger ned, forklarer Arly Hauge, fylkesdirektør for utdanning.

Skoleskyss
- AKT melder at alle ruter vil går som normalt. Bussene kan ha redusert kapasitet grunnet strengere smittevernsnivå. AKT vil informere om endringer på sine hjemmesider, AKT.no. Hensikten med å gå over på rødt nivå er nettopp å organisere skolehverdagen slik at det blir færrest mulig treffpunkter mellom elever, inkludert kollektivtransport. Derfor vil undervisning på rødt nivå være en kombinasjon av digital undervisning og fysisk tilstedeværelse på skolen, sier Hauge.

Digitalt for fagskolen
- Fagskolen i Agder skal samtidig gjennomføre all undervisning digtalt, slik også universitet og høyskoler skal. Også du som går på fagskolen vil få beskjed fra skolen om hvordan du skal forholde deg til undervisning fremover, avslutter Arly Hauge.

Les mer her: 
«Ofte stilte spørsmål»
«Digital undervisning»

Til toppen