Ungdommens fylkesutvalg

Ungdommens fylkesutvalg skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle i Agder fylkeskommune.

Rådet skal representere ungdom sine interesser i fylket og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker.

Medlemmene i rådet blir valgt for ett år om gangen. Ungdomsrådsmedlemmene er folkevalgte, det vil si at de er valgt for å representere ungdom i sitt fylke.

Oversikt over medlemmer

Ungdomsrådet skal representere og uttale seg på vegne av alle ungdommer. Ungdomsrådet vil derfor ha god kontakt med ulike grupper av ungdom, og skape møteplasser der ungdomsrådet kan få innspill fra ungdommene de representerer.

Møteplan for Ungdommens fylkesutvalg

Til toppen