Ungdommens fylkesutvalg

Ungdommens fylkesutvalg skal være ungdommenes talerør overfor politikere og beslutningstakere, og skal ha en rådgivende rolle i Agder fylkeskommune.

Rådet skal representere ungdom sine interesser i fylket og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker.

Medlemmene i rådet blir valgt for ett år om gangen.

Ungdomsrådsmedlemmene er folkevalgte, det vil si at de er valgt for å representere ungdom i sitt fylke. Ungdomsrådet skal representere og uttale seg på vegne av alle ungdommer. Ungdomsrådet bør derfor sørge for å ha god kontakt med ulike grupper av ungdom, og skape møteplasser der ungdomsrådet kan få innspill fra ungdommene de representerer

Til toppen