Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet

Hovedutvalgene er fylkestingets faste utvalg med et bestemt saksområde fastsatt av fylkestinget gjennom hele perioden.

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet. Foto. - Klikk for stort bildeHovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet ledes av Steinar Bergstøl Andersen (FrP) Jacob Johannes Buchard

Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet består av 9 medlemmer valgt av fylkestinget, og kan på eget initiativ ta opp saker til behandling og be fylkeskommunedirektøren om en utredning. Hovedutvalgets møter holdes for åpne dører, med mindre annet følger av kommuneloven.

Kommunelovens § 11.5

Utvalget har ansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til kultur, bibliotek, kulturminne-vern, folkehelse, tannhelse, friluftsliv, idrett og frivillige organisasjoner, herunder voksenopplæringstilskudd til studieforbund.

Møteplan for hovedutvalget, saker og medlemmer

Har du spørsmål kan du kontakte politisk sekretariat. Vennligst benytt skjemaet under.