Hovedutvalg for næring, klima og miljø

Hovedutvalgene er fylkestingets faste utvalg med et bestemt saksområde fastsatt av fylkestinget gjennom hele perioden.

9 personer som står foran kamera. Foto. - Klikk for stort bildeHovedutvalg for næring, klima og miljø ledes av Mathias Bernander fra Høyre. Jacob Johannes Buchard

Hovedutvalg for næring, klima og miljø består av 9 medlemmer valgt av fylkestinget, og kan på eget initiativ ta opp saker til behandling og be fylkeskommunedirektøren om en utredning. Hovedutvalgets møter holdes for åpne dører, med mindre annet følger av kommunelovens § 11.5.

Møteplan for hovedutvalg for næring, klima og miljø, med saker og medlemmer