Hovedutvalg for næring, klima og miljø

Jacob Johannes Buchard  

Hovedutvalget ledes av Mathias Bernander (H)

Hovedutvalgene er fylkestingets faste utvalg med et bestemt saksområde fastsatt av fylkestinget gjennom hele perioden.

Hovedutvalg for næring, klima og miljø består av 9 medlemmer valgt av fylkestinget, og kan på eget initiativ ta opp saker til behandling og be fylkeskommunedirektøren om en utredning. Hovedutvalgets møter holdes for åpne dører, med mindre annet følger av kommunelovens § 11.5.

Møteplan for hovedutvalg for næring,klima og miljø, saker og medlemmer

Til toppen