Hovedutvalg for samferdsel

Jacob Johannes Buchard  

Hovedutvalget ledes av Christian Eikeland (FrP)

Hovedutvalgene er fylkestingets faste utvalg med et bestemt saksområde fastsatt av fylkestinget gjennom hele perioden. Hovedutvalg for samferdsel består av 9 medlemmer valgt av fylkestinget, og kan på eget initiativ ta opp saker til behandling og be fylkeskommunedirektøren om en utredning. Hovedutvalgets møter holdes for åpne dører, med mindre annet følger av kommunelovens § 11.5.

Utvalget har ansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til samferdsel, trafikksikkerhet og mobilitet, herunder ansvar for å følge opp leveranser fra AKT AS.

Møteplan for utvalget, saker og medlemmer

Har du spørsmål kan du kontakte politisk sekretariat. Vennligst benytt skjemaet under.

Skriv inn epost-adresse:Skriv inn epost-adresse:
Felt merket med * må fylles ut
Til toppen