Hovedutvalg for utdanning og kompetanse

Hovedutvalgene er fylkestingets faste utvalg med et bestemt saksområde fastsatt av fylkestinget gjennom hele perioden.

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse. Foto. - Klikk for stort bildeHovedutvalg for utdanning og kompetanse ledes av Rune André Sørtveit Frustøl fra Kristelig Folkeparti. Jacob Johannes Buchard

Hovedutvalg for utdanning og kompetanse består av 9 medlemmer valgt av fylkestinget, og kan på eget initiativ ta opp saker til behandling og be fylkeskommunedirektøren om en utredning. Hovedutvalgets møter holdes for åpne dører, med mindre annet følger av kommuneloven

Kommunelovens § 11.5

Utvalget har ansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til opplæring. Dette innebærer ansvar for hele utdanningssektoren med videregående skoler, SMI-skolen, PP-tjenesten, fagskoler, karrieresentra, fagopplæring, oppfølgingstjenesten, voksenopplæring, botilbud og opplæring innenfor kriminalomsorgen.

Møteplan for hovedutvalget, saker og medlemmer

Har du spørsmål kan du kontakte politisk sekretariat. Vennligst benytt skjemaet under.