Hovedutvalget for kultur, folkehelse og frivillighet

Hovedutvalgene er fylkestingets faste utvalg med et bestemt saksområde fastsatt av fylkestinget gjennom hele perioden. Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet består av 9 medlemmer valgt av fylkestinget, og kan på eget initiativ ta opp saker til behandling og be fylkesrådmannen om en utredning. Hovedutvalgets møter holdes for åpne dører, med mindre annet følger

av kommunelovens § 11.5 (ekstern lenke)

Utvalget har ansvar for fylkeskommunens oppgaver knyttet til kultur, bibliotek, kulturminne-vern, folkehelse, tannhelse, friluftsliv, idrett og frivillige organisasjoner, herunder voksenopplæringstilskudd til studieforbund.

Se møteplan for fylkestinget, saker og medlemmer

Har du spørsmål kan du kontakte politisk sekretariat. Vennligst benytt skjemaet under.

Skriv inn epost-adresse:Skriv inn epost-adresse:
Felt merket med * må fylles ut
Til toppen