Listeforslag for stortingsvalget 2021

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget er fastsatt til mandag 13. september 2021. Listeforslaget må være kommet inn til fylkeskommunen innen 31. mars 2021 kl. 12.00.

Denne artikkelen er over ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet valgstyret i fylkeskommunen. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. 

Antall kandidatnavn

Valglovens § 6-2: Antall kandidatnavn på listeforslaget:

  1. Ved stortingsvalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med navnet på så mange kandidater som det skal velges representanter til Stortinget fra fylket. Forslaget kan i tillegg inneholde inntil seks andre navn.

For Vest-Agder valgkrets skal listen inneholde minimum 6 og maksimum 12 kandidater.

For Aust- Agder valgkrets skal listen inneholde minimum 4 og maksimum 10 kandidater.

Underskrifter

For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn 500 underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.

Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres.

Etablerte partier slipper derimot å gjennomføre denne prosessen for hvert valg dersom de oppfyller kravene i valgloven om forenklet regelverk. Ved stortingsvalget 2021 vil det gjelde for partier som ved stortingsvalget i 2017 enten:

  • fikk minst 500 stemmer i et fylke, eller
  • fikk minst 5 000 stemmer på landsbasis

For disse partiene er det tilstrekkelig at listeforslaget blir underskrevet av minst to styremedlemmer i partiets lokalavdeling med stemmerett i valgdistriktet.

 

Mer informasjon om valg og innlevering av listeforslag

Til toppen