Listeforslag for stortingsvalget 2021

Valgdagen for stortings- og sametingsvalget er fastsatt til mandag 13. september 2021. Listeforslaget må være kommet inn til fylkeskommunen innen 31. mars 2021 kl. 12.00.

På dette tidspunktet må listeforslaget ha ankommet valgstyret i fylkeskommunen. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. 

Antall kandidatnavn

Valglovens § 6-2: Antall kandidatnavn på listeforslaget:

  1. Ved stortingsvalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med navnet på så mange kandidater som det skal velges representanter til Stortinget fra fylket. Forslaget kan i tillegg inneholde inntil seks andre navn.

For Vest-Agder valgkrets skal listen inneholde minimum 6 og maksimum 12 kandidater.

For Aust- Agder valgkrets skal listen inneholde minimum 4 og maksimum 10 kandidater.

Underskrifter

For partier og grupper som ikke kommer inn under reglene om forenklet behandling, må det samles inn 500 underskrifter på listeforslaget fra personer med stemmerett i det valgdistriktet listen skal stille.

Underskriftene er underlagt taushetsplikt og skal ikke offentliggjøres.

Etablerte partier slipper derimot å gjennomføre denne prosessen for hvert valg dersom de oppfyller kravene i valgloven om forenklet regelverk. Ved stortingsvalget 2021 vil det gjelde for partier som ved stortingsvalget i 2017 enten:

  • fikk minst 500 stemmer i et fylke, eller
  • fikk minst 5 000 stemmer på landsbasis

For disse partiene er det tilstrekkelig at listeforslaget blir underskrevet av minst to styremedlemmer i partiets lokalavdeling med stemmerett i valgdistriktet.

 

Mer informasjon om valg og innlevering av listeforslag

Til toppen