Retningslinjer for bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn

Følgende retningslinjer gjelder ved bruk av fylkeskommunal gategrunn til veiarbeid, riggområde, lagerplass, plassering av utstyr, stillas, containere m.m.

Retningslinjene gir videre en beskrivelse av hvilke regler som gjelder ved bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn til bygg- og anleggsvirksomhet.

Til toppen