Retningslinjer for bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn

4 Leie av fylkeskommunal gategrunn

Det kan kreves leie for bruk av fylkeskommunal vei- og gategrunn.

Særskilt avtale om leie av fylkeskommunal gategrunn skal hovedsakelig inngås for følgende fylkesveistrekninger:

  • Fv. 23 Marviksveien
  • Fv. 25 Østre ringvei
  • Fv. 26 Tollbodgata og kvartal av Elvegata mot Dronningensgate
  • Fv. 28 Festningsgata
  • Fv. 471 Strekningen Vestre Strandgate – Dronningensgate – Østerveien – Jegersbergveien – Bjørndalssletta
Til toppen