Retningslinjer for bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn

7 Overskridelse av avtalens tidsperiode

Ettersom hensikten med avtalen delvis er å sikre raskest mulig gjennomføring av anlegget og tilbakeføring av veianlegget til bruk som fylkesvei vil overtredelse av avtalt tidsperiode medføre at leieutgiftene øker med 50 %.

Til toppen