Retningslinjer for bruk og leie av fylkeskommunal gategrunn

5 Tillatelse

Ved leie av fylkeskommunal gategrunn, skal alt arbeid planlegges og søkes gjennomført innenfor en akseptabel tidsramme, slik at ulempene ved arbeidet begrenses. Det må søkes om tillatelse før offentlig vei- og gategrunn tas i bruk til anleggsområde. Avtalen inngås med Statens vegvesen på vegne av fylkeskommunen.

Til toppen