Folkehelseoversikt

Fylkeskommunen skal ha nødvendig oversikt over helsetilstanden i fylket og de positive og negative faktorer som kan virke inn på denne.

Folkehelsefeltet favner bredt, og arbeidet vårt skal være basert på et godt dokumentert kunnskapsgrunnlag. Dette dannes av statistikk og forskning eksempelvis innen helse, oppvekst og levekår.

I arbeidet med å samle informasjon om folkehelsen på Agder, samarbeider vi med kommunene, Universitetet i Agder, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og andre aktører. Fylkeskommunen har en egen avdeling for statistikk og analyse. Et samarbeid med dem kan gi en mulighet til å bearbeide og bruke data til å utvikle ny kunnskap og nye arbeidsmetoder.

Til toppen