Oppveksten varer livet ut

Vi vet at den fasen av livet som er mest avgjørende for et livsløp er barndommen, og jo tidligere i barndommen jo viktigere. Barn som opplever trygge voksne, som blir sett og anerkjent for den de er, opplever mestring i barnehage og skole vil være godt rustet til å kunne ivareta seg selv gjennom deltakelse i arbeidslivet. 

Oppvekstsektoren er en viktig arena for helsefremming. Fylkeskommunens rolle i dette arbeidet er i de videregående skolene, og i form av ulike prosjekter og tilskuddsordninger.
 

Til toppen