Helsefremmende barnehager og skoler

Hva er en helsefremmende barnehage eller skole?

Barnehagen og skolen kan ha en helsefremmende og forebyggende funksjon og bidra til å utjevne sosiale forskjeller.

For å tilrettelegge for trivsel, mestring og godt læringsutbytte, må det jobbes med det sosiale og fysiske miljøet, samt innhold og arbeid i barnehage og på skole. Det må jobbes systematisk for at arbeidet skal omfatte alle elevene. Foreldre, personale og nærmiljø må involveres. Satsingen må forankres i årsplaner og andre styringsdokumenter og det må settes av tid.

Helsefremmende barnehager og skoler var også et av de fire hovedprosjektene i Folkehelseprogrammet Agder for perioden 2017-2021. 

Til toppen