Årets konferanse og seremoni: Likestilt arbeidsliv - faglig fyrtårn for sosial bærekraft, 24.11.2021

Vi er stolte av å kunne lansere årets konferanse og seremoni i regi av Likestilt arbeidsliv, og ser frem mot et arrangement fullspekket med spennende og aktuelt faglig innhold av dyktige foredragsholdere.

Følg konferansen digitalt

Likestilt arbeidslivs konferanse og seremoni vil i år finne sted på Clarion Hotel Ernst i Kristiansand, den 24. november fra kl. 11.00.     

Arrangementets målgruppe er ledere og mellomledere for både private og offentlige virksomheter, politikere og kommunedirektører, HR- og personalsjefer, og verneombud/tillitsvalgte.

Likestilt arbeidsliv er en sertifiseringsordning og et arbeidsgiververktøy relatert til likestilling og mangfold i bred forstand. Det dreier seg om muligheter for alle, uavhengig av faktorer som kjønn, religion, etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering. Vi jobber praktisk, systematisk og strategisk for å skape mangfold i din bedrift.  

Konferansen skal inspirere og gi kunnskap om et likestilt arbeidsliv i et sammensatt landskap. Likestilt arbeidsliv er i gang med å rekruttere flere virksomheter på Agder og jobber med en nasjonal utrulling. Gjennom å delta på konferansen vil du få spennende og aktuelt faglig påfyll relatert til sosial bærekraft, og bedre kjennskap til regelverket, fagfeltet og sertifiseringsordningen. 

 

Deltakelse er gratis, påmelding er bindende med frist 15. nov. 

MELD DEG PÅ HER Julien S. Bourrelle, forfatter av "The Social Guidebook to Norway" er en av konferansens foredragsholdere

Program (*)    

11:00 – 12:00 Registrering/mingling/lunsj

12:00 – 12:15 Velkommen – Et årsverk
- Patricia Hartmann, Prosjektleder for Likestilt arbeidsliv, Agder fylkeskommune

DAGENS KONFERANSIER: Jon P. Knudsen, Professor ved Institutt for arbeidsliv og innovasjon, UiA

12:15 – 12:45 Inkludering og likestilling på jobb: Hva er arbeidsmiljøets betydning?
- Pål Molander, Direktør, STAMI (Statens arbeidsmiljøinstitutt)

12:45 – 13:00 Hva skal vi med mangfold?
- Lars Kolberg, Fagdirektør Arbeidsliv, LDO (Likestillings- og diskrimineringsombudet)

13:00 – 13:15 Pause

13:15 – 13:30 Nasjonale forventninger til Likestilt arbeidsliv 
Likestillingskonsekvenser av Covid-19

- Mari Trommald, Direktør, BufDir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet) - digital hilsen
- Vera Sofie B. Skjetne, Rådgiver Likestilling og universell utforming, BufDir

13:30 – 14:00 Verdien av å være en likestilt virksomhet
- Helga Aune, Ph.d., advokat og partner i Ernst & Young advokatfirma, nasjonal leder av arbeidsrett og likestilling. Førsteamanuensis II, UiO, utdanningsrett. Ph.d. 2009: Deltidsarbeid: Vern mot diskriminering på strukturelt og individuelt grunnlag. Bok i 2019: Like læringsmuligheter for jenter og gutter, Fagbokforlaget.

14:00 – 14:15 Pause

14:15 - 14:30 Etnisk mangfold: Verdien og utfordringer
Forventninger til programmet "Mangfoldsblikk på Agder"
- Morten Sonniks, Utredningsleder, IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)
- Reidar Mysen, Seniorrådgiver, IMDi

14:30 – 15:15 Arbeidsglede og motivasjon: Hvordan jobbe sammen i et multikulturelt arbeidsmiljø?
- Julien S. Bourrelle, Forfatter «The Social Guidebook to Norway», utdannet rakettforsker, for tiden bosatt i Norge i arbeid med doktorgrad. - Etablerer av Mondå i 2013 - et prosjekt med visjon om å gjøre Norge mer integrert og nordmenn mer sosiale.

15:15 – 15:30 Pause med noe å bite i

15:30 – 16:00 Panelsamtale
- ledet av Jon P. Knudsen

16:00 – 16:10 Fylkesordførerens tale
- Arne Thomassen, Fylkesordfører, Agder fylkeskommune

16:10 – 17:00 «Talk less, show more» - Pecha Kucha
- Virksomheter tilknyttet Likestilt arbeidsliv

SEREMONI

17:00 – FEIRING med bobler og kake i foajeen

(*Med forbehold om programendringer)

Til toppen