Likestilt arbeidsliv inviterer til digital fagsamling med tema heltidskulturen.

VELKOMMEN til  Likestilt arbeidsliv om HELTIDSKULTUREN 

Likestilt arbeidsliv gjennomfører årlig 8 fagsamlinger hvor vi fokuserer på sertifiseringens innsatsområder. Denne månedens  fagsamling har tema  HELTIDSKULTUR.

Det følger av ny § 14-1 b at hovedregelen i arbeidslivet er heltid. Bestemmelsen stadfester målsettingen om å gjøre heltid til den nye normen i arbeidslivet, men begrenser ikke arbeidsgivers rett til å ansette på deltid. Det betyr at arbeidstaker ikke har rett til heltidsstilling og innskrenker med andre ord ikke styringsretten til arbeidsgiver.

Arbeidsgiver skal før ansettelse i deltid «skriftlig dokumentere» behovet for en deltidsansettelse. Denne dokumentasjonen skal være tilgjengelig for tillitsvalgte og spørsmålet om deltidsansettelse skal deretter «drøftes» med dem.

29. mai: 08.30 – 11.30.

Målgruppe: private og offentlige virksomheter. 

For å kunne delta digitalt må du bruke en Zoom link til fagsamlingen

PROGRAM*

08.30 – 08.40
Velkommen
v/Ann Jørgensen, rådgiver i Likestilt arbeidsliv

08.40 – 09.00

Likestillingsmonitor Agder, Deltid på Agder – sett i forhold til nasjonale tall.
v/ Nina Jentoft - seniorforsker, Norce

09.00 – 09.30

Kvinner deltidsarbeid fra løsning til utfordring. En gjennomgang av hvordan deltid har blitt behandlet i NOUer fra 1970 tallet og frem til i dag.

v/Ragnhild Steen Jensen, forsker - Fafo

09.30 – 09.45 - Pause

 09.45 – 10.15
Lovendringer for å oppnå mer heltid – hva betyr det for arbeidslivet? Informasjon om veiledere og verktøy i heltidskulturarbeidet.

v/ Hanne Børrestuen, Spesialrådgiver - KS


10.15 – 10.35

Fører økte stillinger til økte eller reduserte kostnader for tjenestesteder og kommuner. Hva koster heltid egentlig?

v/ Leif E. Moland, seniorforsker - Fafo

10.35 – 10.45 - Pause

10.45 – 11.05

Fortsettelse: Fører økte stillinger til økte eller reduserte kostnader for tjenestesteder og kommuner. Hva koster heltid egentlig?

v/ Leif E. Moland, seniorforsker - Fafo

11.05 – 11.25
Sosiale, miljømessige og økonomiske utfordringer: Kan redusert arbeidstid løse samfunnets omstillingsbehov?
v/ Hege Hellvik, forfatter og konsulent

11.25 – 11.30 - Avslutning


* Vi tar forbehold om endringer i programmet som skyldes forhold utenfor Likestilt arbeidslivs kontroll.