Mangfold, inkludering og lønnsomhet under Arendalsuka

- For å lykkes med å utvikle en bærekraftig region med gode levekår, må vi jobbe sammen med hele Agder! Med disse ordene startet fylkesordfører Arne Thomassen Likestilt arbeidslivs arrangement under Arendalsuka.  

Fra panelsamtalen under Arendalsuka 2021. Foto: Likestilt arbeidsliv

Kvelden torsdag 19. august, fylte Agder fylkeskommune og Likestilt arbeidsliv biblioteksalen i Arendal. I panelet deltok representanter fra hele syv virksomheter: Arendals Fossekompani, Hennig Olsen, Sparebanken Sør, Agder Energi, Kristiansand Dyrepark, Arendal kommune Voksenopplæring, og Brukerpanelet samt Agder Fylkeskommune selv. Nertila Stringa fra UiA deltok som debattleder. Budskapet var klart: mangfold og inkludering er lønnsomt, men det krever tydelighet, langsiktig arbeid, kunnskap og samarbeid for å hente ut gevinster.  

Bedriftene som deltok i panelsamtalen, er selv deltakere i sertifiseringsløpet til Likestilt arbeidsliv. Felles for dem, er en dedikasjon til å jobbe systematisk med kartlegging og tiltak for en mer likestilt arbeidsplass. Orhan Boy, medlem i Brukerpanelet, var en av deltakerne. Han utfordret tidlig bedriftene til å se verdien av mangfoldet, som innebærer forskjeller fra norsk kultur.  

Gjennom kvelden delte også bedriftene av sine erfaringer knyttet til likestillingsarbeidet, dette til stor inspirasjon. Leder for Organisasjon i Agder Energi, Kirsti G. Jacob, pekte særlig på mangfold som en forutsetning for å skape grobunn for innovasjon i egen bedrift.  

- Vi er ikke der vi skal være enda, men vi har turt å sette oss mål som vi jobber med. Vi ser at det gir resultater, og det påvirker måten vi tenker og snakker med og om hverandre på, sier hun.  

Fordeler av å ha et rettet fokus på likestilling, ble trukket frem blant flere i panelet. Ingunn Etterstøl, direktør for bærekraft og samfunnsansvar ved Arendals Fossekompani, fortalte at de opplever å være vitne til børsnoterte virksomheter som mister investeringsinteresse grunnet manglende strategi og målsetninger for likestilling. For det Arendalsbaserte selskapet er arbeidet med Likestilt arbeidsliv en viktig brikke for posisjonering i det globale vekstmarkedet.  

Diskusjonen på scenen skapte stort engasjement i salen - dette særlig da det ble snakket om temaer knyttet til rekruttering og å få flere i arbeid. Det ble trukket frem historier om å ha ankommet Norge med høy utdanning og arbeidserfaring fra hjemlandet, men at flere, selv etter flere år med aktivt integreringsarbeid, fortsatt ikke har klart å komme ut i jobb.  

- Vi må tørre å satse på det som er litt ukjent for oss! Vi går glipp av mye verdifull kompetanse og innsikt når vi stadig ansetter dem med lik CV som oss selv. De som rekrutterer har et ansvar her, hvor de må analysere behovene opp mot kompetansen, ikke bare de formelle papirene til kandidaten, forteller Lena Halvorsen, rektor for Voksenopplæring i Arendal kommune.  

Fylkesordføreren avsluttet kvelden med en oppfordring til Agder-virksomheter og Likestilt arbeidsliv:   

- Den menneskeverden vi opplever av å være i jobb, er utrolig viktig for et godt liv. I tillegg taper samfunnet høye inntekter av å la folk være utenfor arbeid. For å lykkes med denne utfordringen, trenger Agder at vi holder tak i Likestilt arbeidsliv, har dyktige bedrifter som går i spissen og fortsetter arbeidet i tiden som kommer.  

Til toppen