Kontakt Likestilt Arbeidsliv

Har du spørsmål om samarbeid, sertifisering eller annet knyttet til Likestilt arbeidsliv? Ta gjerne kontakt med oss!

Patricia Hartmann | Prosjektleder | Mobil: 900 83 555 | Mail: patricia.hartmann@agderfk.no Ann Jørgensen | Prosjektrådgiver | Mobil: 975 64 534 | Mail: ann.jorgensen@agderfk.no

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv er lokalisert i Fylkeshuset i Kristiansand. 

Adresse Fylkeshuset:
Tordenskjolds gate 65
4614 Kristiansand