Vil du satse på etnisk mangfold i arbeidslivet? Bli med!

Satsningen Mangfoldsblikk på Agder er åpen for alle engasjerte offentlige og private virksomheter i regionen, men vi har begrenset antall plasser. Søk nå og få gratis tilgang til to kompetansehevende delprogrammer! *Med forbehold om godkjent søknad

Mangfoldsblikk på Agder

Økt likestilling og inkludering i regionen er avhengig av at arbeidslivet ser potensialet i etnisk mangfold, og legger til rette for at innvandrere også får brukt sin kompetanse og arbeidskraft. 

Vi vet at etnisk mangfold er lønnsomt når det kombineres med inkluderende ledelse og et godt arbeidsmiljø. Mangfoldsblikk på Agder skal bidra til å øke andelen høyt kvalifiserte innvandrere i jobb ved å skape engasjement, bevissthet og holdningsendring hos arbeidsgivere i regionen.  

  • Vet du hvordan du kan lykkes med strategisk arbeid for økt mangfold i din virksomhet?
  • Er du som arbeidsgiver klar til å ta imot innvandrere med høy kompetanse?
  • Vet du hvordan du kan få ut merverdien av mangfoldet på arbeidsplassen din?

Mangfoldsblikk på Agder er en verktøykasse for alle som ønsker å lære, dele og styrke sin virksomhet på disse områdene. Som deltager i programmet får du gratis tilgang til to spennende delprogrammer, Multikulturell onboarding med mentoring og Mangfolds- og rekrutteringskompetanse. 

Jeg vil vite mer om Multikulturell onboarding med mentoring

Jeg vil vite mer om Mangfolds- og rekrutteringskompetanse

Multikulturell onboarding med mentoring

Multikulturell onboarding med mentoring består av:

Et mentorprogram som gir arbeidsgivere, ledere og mentorer et solid, faglig og multikulturelt fundament for å skape et vellykket onboardingsløp og inkluderende arbeidsmiljø for alle nyansatte i virksomheten. For å kvalifisere som mentor i multikulturell onboarding må kandidater ha deltatt på tre workshops. Workshopene er gratis og arrangeres som fysiske samlinger i Fevik og Lyngdal med oppstart høst 2022. Den første gjennomføres 13-14. september, med kick off fra Julien Bourelle, Norges fremste foredragsholdere innen kulturforskjeller. Den andre holdes 24. november og siste 24. januar 2023. Meld deg på innen fristen 08. september 2022.

Les om innholdet i workshopene og meld deg på her!

Mangfolds- og rekrutteringskompetanse

Mangfolds- og rekrutteringskompetanse består av to uavhengige tilbud: 

Etter- og videreutdanningsprogrammet er et frittstående emne som kan inngå i et halvårsstudium om inkluderingskompetanse ved Universitetet i Agder. Emnet gjennomføres som dagsamlinger høst 2022, 1-2. september og 6-7. oktober. Påmelding foregår gjennom to steg:

  1. Du melder deg på innen fristen 20. august 2022.
  2. Kort tid etter påmeldingsfristen vil du motta en e-post fra UiA med nærmere informasjon om hva du trenger å dokumentere for å få formelt opptak til kurset. Opptakskravet til Mangfold og inkludering er en bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minst 180 studiepoengs omfang og minst 2 års relevant yrkespraksis etter avsluttet utdanning. Den relevante yrkespraksis skal være fra stilling som normalt krever høyere utdanning.

Studiet er finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og Agder fylkeskommune,, men du må selv dekke lovpålagt semesteravgift til studentsamskipnaden og utgifter til pensumlitteratur, reise og kost.

Informasjon om innhold i studiet finner du på UiAs nettsider.

Meld deg på studiet her!

Sertifiseringskurset gir en bred innføring i rekrutteringsprosessen fra A til Å, og skal gi økt kunnskap om profesjonelle og mangfoldsfremmende rekrutteringsprosesser. Kurset er gratis og gjennomføres høst 2022, 14-15. november30. november og 01. desember. Sertifisering skjer i regi av Det Norske Veritas (DNV), med Assessio som kursleder.

Informasjon om innhold finner du på Assessios nettsider. 

Meld deg på kurset her!

Logo-oversikt over samarbeidspartnere. Mangfoldsblikk på Agder er et samskapingsprogram mellom Agder Fylkeskommune v/ sertifiseringsordningen Likestilt arbeidsliv, KS Agder, Universitetet i Agder, Næringsalliansen i Agder, LO Agder og NHO Agder. Programmet er finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. - Klikk for stort bilde    

Har du spørsmål om satsningen?

Spørsmål om mentor-workshopene eller sertifiseringskurset: Kontakt oss gjerne på post@mangfoldsblikkagder.no.

Spørsmål om etter- og videreutdanningsprogrammet: Kontakt Prosjektleder Julie Pihlmann på julie.pihlmann@uia.no.

Til toppen