Slik blir din virksomhet sertifisert

Likestilt arbeidsliv er sertifiseringsordningen for deg som ønsker konkrete verktøy for å jobbe strukturert og strategisk med likestilling, inkludering og mangfold i egen virksomhet. Gjennom sertifiseringsprosessen får du tilgang til rådgivning, maler og workshop-verktøy, kompetansehevende kurs, samt fagsamlinger i et nettverk av Likestilt arbeidsliv-virksomheter.

 

 Hvorfor Likestilt arbeidsliv? Fordi det bidrar til et bedre arbeidsmiljø og økt konkurransedyktighet for din virksomhet. Ved å ta i bruk Likestilt arbeidslivs verktøysett, vil du effektivt kunne kartlegge og iverksette tiltak som vil gjøre din virksomhet mer likestilt og konkurransedyktig.

Sertifiseringsprosessen kan foregå i opptil 2 år, men løpet skreddersys ut ifra virksomhetens eget behov. Mange velger å intensivere arbeidet, og blir sertifisert raskere. Slik foregår prosessen:

  1. Oppstart

Virksomheter som er interessert i ordningen tar kontakt med en rådgiver på Likestilt arbeidsliv. Rådgiveren gir informasjon om sertifiseringsordningen og kan svare på eventuelle spørsmål. Etter kontraktinngåelse får virksomheten tilgang til et større nettverk av bedrifter som jobber for Likestilt arbeidsliv, samt våre konkrete verktøy og rådgivning.

  1. Kartlegging

Virksomheten får tilgang til kartleggingsverktøy og skal vurdere egen virksomhet ut fra et sett med grunnleggende felles kriterier. Kriteriene er rettet mot de syv innsatsområdene forankring, inkluderende arbeidsmiljø, rekruttering og karriere, tilrettelegging, heltid, livsfase og likelønn. Kriteriene gir virksomheten gode forutsetninger for å kartlegge, iverksette tiltak og nå flere av FNs bærekraftsmål.

  1. Utvikling og forbedring

Virksomheten får tilgang til verktøy for å jobbe med forbedringsområder som ble identifisert under kartleggingen. Virksomheten får tilpasset veiledning, nyttige kurs, kunnskap og workshop-verktøy.

  1. Rapportering

Når det nærmer seg sertifisering, rapporterer virksomheter til sertifisør, med utgangspunkt i relevante dokument-verktøy. Virksomheten får her tilgang til en rapporteringshjelp.

  1. Sertifisering

Sertifisør og virksomheten møtes for gjennomgang. Sertifisør kontrollerer og verifiserer at virksomheten oppfyller sertifiseringskriteriene. Det holdes årlig en sertifiseringsseremoni med overlevering av sertifikat og diplom for virksomheter som har oppnådd sin sertifisering/resertifisering, og kan kategoriseres som Likestilt arbeidsliv-sertifiserte virksomheter.

  1. Utvikling og forbedring

Som Likestilt arbeidsliv-sertifisert virksomhet, ligger det en forpliktelse i å jobbe systematisk og strategisk med likestilling og mangfold, knyttet til sertifiseringskriteriene. Virksomheten skal hvert år gjennomføre en likestillingsredegjørelse som inkluderes i den årlige årsrapporten til virksomheten. I fasen mellom sertifisering og resertifisering får virksomheten tilgang til de samme verktøyene og kompetansehevende aktiviteter som virksomheter som sertifiseres for første gang.

Verktøyene er under kontinuerlig forbedring og utvikling. Vi er opptatt av å tilby din virksomhet et best mulig produkt med mest mulig praktiske og effektive verktøy. 

  1. Resertifisering

Virksomheter som er sertifisert i Likestilt arbeidsliv, skal resertifiseres hvert tredje år for å sikre kontinuerlig forbedring og fokus på likestillingsarbeidet. 

Prosessen og verktøyene skal bidra til at virksomheten handler i tråd med forventninger og krav knyttet til Arbeids- og redegjørelsesplikten (ARP):

  

Til toppen