Dagsturhytteprosjektet i Agder

Agder fylkeskommune har satt i gang et prosjekt for å få satt opp 25 attraktive og like dagsturhytter innen 2025 – en i hver kommune. Hensikten med dagsturhyttene er å skape attraktive turmål som kan bidra til at flere kommer seg ut på tur i hverdagen der de bor. Målet er at dagsturhyttene skal gi mer friluftsliv, økt fysisk aktivitet og gode naturopplevelser for både fastboende og tilreisende i Agder.

Hva er en dagsturhytte?

En dagsturhytte skal være et sted hvor man spise matpakka si, få litt varme, treffe andre og oppleve naturen omkring. Hyttene er på ca. 15 m2, og skal være åpne hele året. Hyttene bør ligge nært kommunesenteret eller større befolkningskonsentrasjoner og gåturen til hyttene skal helst ikke ta lenger tid en 30-45 minutter. Ut fra erfaringer fra andre fylker antas kostnaden for en hytte å ligge mellom 750 000 og 850 000 kroner pluss moms.

Finansiering

Prosjektet er et samarbeidsprosjekt med Sparebankstiftelsen SR-bank som bidrar med 250 000 kroner pr. hytte. Fylkeskommunen bidrar selv med 125 000 kroner pr. hytte.  I tillegg skal spillemidler (1/3 av total kostnad), momskompensasjon og lokal egendel fra kommunene finansiere hyttene. Kommunene må i tillegg finne og klargjøre tomt der hyttene kan stå. Ved plassering av hytte på privat grunn må det inngås en langsiktig tinglyst avtale med grunneier (30-40 år). Kommunen blir selv eier av hyttene, og må selv sørge for drift, tilsyn og vedlikehold – gjerne i samarbeid med et lokalt lag eller en forening.

Kriterier for plassering av hyttene

Følgende kriterier skal legges til grunn for valg av tomt:

 • Tilgjengelighet: Utgangspunktet kan maksimalt ligge 15 minutter i bil fra kommunesenteret. Det er en fordel med dersom adkomst til utgangspunktet for turen kan skje til fots, med sykkel eller med kollektiv.
 • Utsikt: Det bør være fin utsikt og/eller mulighet for andre naturopplevelser der hytta ligger. Det er fint om besøkende kan se sentrum i kommunen fra hytta, men dette er ikke et avgjørende krav.
 • Parkering og sanitær: Det må være god parkeringskapasitet ved startpunktet, evt. potensiale for utvidelse av kapasitet. Det bør også være mulig å legge til rette for sanitæranlegg ved utgangspunktet for turen.
 • Bruksverdi i dag: Plasseringa skal vere godt kjent og allerede brukt som turmål i dag.
 • Grunnforhold: Det må være fast fjell der hytta skal plasseres.
 • Værbestandig område: Plasseringen må ikke være for utsatt for vær og vind.
 • Adkomst: Adkomst bør være via merket tursti eller turvei. Turen til hytta bør ta minimum 30-45 minutter.
 • Kulturminner: Hytta kan med fordel plasseres i nærheten av kulturminner, eller slik at adkomsten passerer kulturminner.
 • Avtale med grunneier: Det må inngås langvarig tinglyst avtale med grunneier for hytter og eventuelt nye adkomststier som ligger på privat grunn.

Fremdriftsplan

 • Vår 2021 – Avklare hvordan hyttene skal se ut.
 • Høst 2021 – Vedtak om deltakelse fra kommunene
 • Vår 2022 – Anbud for oppføring av hyttene
 • Høst 2022 – høst 2024– Oppføring av hytter
 • 2022 – 2024 – åpningsarrangementer, aktivitetstiltak osv.

Dagsturhytter i andre fylket

Tilsvarende prosjekter i andre fylker viser at dagsturhytter blir populære turmål som besøkes ofte av både lokalbefolkning og tilreisende. Det mest kjente eksempelet er kanskje dagsturhyttene i Vestland fylke hvor 38 hytter har blitt satt opp de tre siste årene. Ytterligere 18 hytter skal oppføres innen våren 2022. I Rogaland jobbes det nå med å planlegge dagsturhytter i alle de 23 kommunene, mens Innlandet fylke tilbyr dagsturhytter til sine 46 kommuner.

Se eksempler på andre dagsturhytteprosjekter her:

Kontaktperson:

Bård Andreas Lassen

Bard.andreas.lassen@agderfk.no.

Mob. 99 64 07 39.

Til toppen