Støtte til å utarbeide plan for friluftslivets ferdselsårer

Nå kan din kommune søke stimuleringsmidler til å utarbeide planer for stier, løyper og turveier. Søknadsfristen er 15. oktober 2021. – Vi håper Agder-kommunene benytter anledningen og legger til rette for at enda flere egder kan komme seg ut på tur, sier Ingvild Paulsen, prosjektleder for Friluftslivets ferdselsårer i Agder fylkeskommune. 

Ønsker å få flere egder ut på tur 

Prosjektets overordnede mål er å få flere ut på tur. Da må enda flere ha tilgang til gode og attraktive ferdselsårer for friluftslivet, gjerne nært der folk bor. Miljødirektoratet vil stimulere til at kommunene skaffer seg kunnskap om ferdselsårene som finnes i kommunen, hvilke behov de dekker og hvordan de kan utvikles til å skape mer aktivitet. Et av prosjektets målsettinger er derfor å få kommunene til å utarbeide planer for friluftslivets ferdselsårer. 

Gå til søknadskjema

Ingvild Paulsen

Miljødirektoratet startet i 2019 opp et 5-årig prosjekt med formål å fremme kartfesting, planlegging, og opparbeiding av sammenhengende nettverk av ferdselsårer i kommunene. Prosjektet er initiert av Klima- og miljødepartementet, og er en oppfølging av Handlingsplan for friluftsliv.

Nasjonalt prosjekt "Ferdselsårer for friluftsliv"

Ingvild Paulsen

 Om støtteordningen 

I Agder har Arendal, Froland, Åmli, Gjerstad og Lyngdal fått tilskudd til å utarbeide plan i 2020. Grimstad, Kristiansand, Lindesnes og Evje og Hornnes har fått tildeling i 2021.  

– Vi har flere midler igjen og inviterer Agder-kommunene til å søke stimuleringsmidler og utarbeide planer. Kommunene kan søke om inntil 100 000 kr i støtte, for opptil 50% av budsjetterte kostnader. Egeninnsats fra kommunen, organisasjoner og lag teller. Søknadsfristen er 15. okt 2021 og vi håper flere kommuner benytter sjansen, sier Paulsen. 

Ta kontakt med Ingvild Paulsen for spørsmål, råd og veiledning. 
 

Til toppen