Klimaveikart Agder

Klimaveikart Agder er en synliggjøring av veien til målet for lavere utslipp.

Basert på kunnskap beskriver veikartet tiltak som er gjennomførbare for små ,store og mellomstore kommuner, samt industrien. Veikartet skal inspirere til å komme i gang med tiltak som bidrar til at vi når lavutslippssamfunnet.
Klimaveikartet er utarbeidet i samarbeid mellom fylkeskommunen, kommuner og industrien og er et verktøy som kan bidra til at vi når målet om lavere utslipp vedtatt i Regionplan Agder 2030.

Klimaveikartet finner dere her. (PDF, 2 MB)

Til toppen