Høring av utvidet jakttid for kanadagås og stripegås

Agder fylkeskommune legger ut forslag til forskrift om utvidet jakttid for kanadagås og stripegås i Agder for perioden 2021-2022. Høringsfristen er 6. november 2020.

Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune har tidligere vedtatt forskrifter om utvidet jakttid for kanadagås og stripegås. Som følge av fylkessammenslåingen er det behov for å samordne gjeldende forskrifter i en ny felles forskrift for hele Agder.

Agder fylkeskommunen sender derfor forslag til ny forskrift om utvidet jakttid på kanadagås og stripegås i Agder for perioden 2021-2022 på høring.
Høringsperioden settes til 4 uker, og frist for å komme med innspill er 6. november 2020.

Innspill sendes til: postmottak@agderfk.no

Forskrift om utvidet jakttid for kanadagås og stripegås

Til toppen