Distriktsvennlig utdanning

Agder fylkeskommune har ansvar for videregående skole og opplæring. Men fylkeskommunen jobber i tillegg for at hele Agder skal tilbys et variert, godt og behovsprøvd utdanningstilbud utover videregående nivå. Det dreier seg om høyere utdanning, fagskoleutdanning og relevante etter- og videreutdanninger, med og uten studiepoeng. 

Distriktsvennlige utdanninger er utdanning som tilbys og gjennomføres i distriktene - der folk bor. Studiene tilbys dem som ikke har anledning til, eller ønsker, å gjennomføre et ordinært studieløp på campus; voksne som er i jobb og /eller har familieforpliktelser. Undervisningen tilbys som regel samlingsbasert med fysisk oppmøte i nærheten av studentens bosted, eller i kombinasjon med samlinger på studiestedets ordinære campus. 

Distriktsvennlig utdanning omfatter både høyere grunnutdanninger som for eksempel sykepleie eller vernepleie, men kan også gis som etter- og videreutdanning med eller uten studiepoeng og i tråd med kompetansebehov i arbeidslivet.

Fra 2021-2023 har vi en særlig satsing på kompetanseutvikling hos næringslivet i distrikts-Agder i prosjektet kompetansepilot Agder.

Kompetansepilot Agder

Distriktsvennlig utdanning i Agder

 

Hvorfor satse på kompetanseving i distriktene?

Til toppen