Faglig og politisk forankring, regionalt og nasjonalt

I Regionplan Agder 2030 har kompetanse og arbeidsliv fått et stort fokus. Dette er resultatet av arbeid over tid. Det startet i 2014 med en OECD rapport for Norge. Denne stilte diagnose på utfordringer i arbeidslivet. De internasjonale rapportene ble så fulgt opp av en nasjonal kompetansepolitisk strategi signert av nasjonale aktører fra hele arbeidslivet. Den nasjonale strategien ble starten på arbeidet med kompetansepolitikken regionalt. Les mer om prosess og bakgrunn, samt politisk forankring i Agder og kobling mot nasjonal kompetansepolitikk.  

Faglig og politisk forankring

 

Politisk forankring i Agder

Arbeidet med kompetanse og arbeidsliv er tett koblet mot nasjonale aktører, utvalg, høringer, NOU'er og stortingsmeldinger. Vi sørger for å holde oss oppdatert på hva som skjer i kompetansepolitikken sentralt og vi deltar i et fylkeskommunalt nettverk for nasjonal kompetansepolitikk.

Kobling mot nasjonal kompetansepolitikk

Til toppen