Regional samhandling

Ny struktur for regional samhandling er vedtatt. Dette får konsekvenser for Kompetanseforum Agder. Arbeidet vil bli videreført i nytt forum for samfunnsutvikling. Mer info kommer.

Kompetanseforum Agder

Kompetanseforum Agder er etablert som en åpen nettverks- og samarbeidsarena for regional kompetansepolitikk generelt og oppfølging av Kompetansestrategi Agder 2030 (PDF, 796 kB) spesielt.

Målgruppen er aktører fra hele arbeidslivet. Målet er god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Agders arbeidsmarked. Forumet skal være en åpen regional arena for samskaping og innovasjon. Se presentasjon her. (PPTX, 3 MB)

Kompetanseforum Agder ledes av en styringsgruppe med representanter fra både utdanning, arbeidsliv (næringsliv og offentlig sektor), partene i arbeidslivet og koblere: Universitetet i Agder, Fagskolen i Agder, Agder fylkeskommune, KS, NHO, LO og Agder fylkeskommune. Det er etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe (sekretariat) i Agder fylkeskommune som følger opp arbeidet i praksis. Vi arrangerer fellessamlinger 2-3 ganger årlig. Disse fungerer som spin-off for regionalt samarbeid på feltet arbeidsliv og kompetanse. Hver samling har ulike tema. Siste samling ble gjennomført i september med tema Fagfolk for fremtiden (fagopplæring i videregående opplæring). 

Organisering av forumet

 

Samlinger

Siv Hemsett i Agder fylkeskommune leder arbeidet i Kompetanseforum Agder.

Ta kontakt på epost eller mobil: siv.hemsett@agderfk.no / 90168086.

Be gjerne om å bli medlem i vår FB gruppe "Kompetanseforum Agder."

Til toppen