Kompetanseforum Agder

Kompetanseforum Agder er etablert som en åpen nettverks- og samarbeidsarena for regional kompetansepolitikk generelt og oppfølging av Kompetansestrategi Agder 2030 spesielt. Målgruppen er aktører fra hele arbeidslivet. Formålet er å tilrettelegge for god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Agders arbeidsmarked. Forumet skal være en arena for nye satsinger og tiltak men samtidig belyse og forsterke eksisterende satsinger og tiltak. Fellessamlinger fungerer som spin-off for regionalt samarbeid på feltet arbeidsliv og kompetanse.

Generell info om arbeidslivets kompetansebehov, politisk forankring inkludert Kompetansestrategi Agder 2030, nyhetssaker m.m. finner du her.

Organisering av forumet

 

Samlinger

Til toppen