Fagfolk for fremtiden - ny samling i Kompetanseforum Agder 2. september 2020

For å nå målet om bedre levekår må vi sammen skape et konkurransedyktig næringsliv og gode offentlige tjenester. Til det trenger vi riktig kompetanse. I dag utdannes det for få fagarbeidere i Agder. I samarbeid med NHOLOKS og avdeling for fag- og yrkesopplæring i Agder fylkeskommune inviterer Kompetanseforum Agder til ny samling onsdag 2. september fra 09.00 – 12.00.

Agder fylkeskommune har etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe som følger opp satsingsområdene i Kompetansestrategi Agder 2030 og styringsgruppen i Kompetanseforum Agder sine prioriteringer. Det er arbeidsgruppen som arrangerer samlingene i forumet. Gruppen består av 9 medarbeidere knyttet til ulike fagfelt og avdelinger.

Siden midten av mars har Agder fylkeskommune ukentlig sammenstilt og publisert relevant statistikk fra ulike kilder om endringer i arbeidsliv og sysselsetting forårsaket av Covid-19. Formålet er å dele statistikk, analyser og undersøkelser knyttet til den spesielle situasjonen i samfunnet.  Rapportene gir informasjon om ulike konsekvenser for næringsliv og arbeidstakere i Agder og Norge.

Kompetanseforum Agder arbeider nå med en søknad om prosjektmidler til en 3 årig statlig tilskuddsordning - såkalte Kompetansepiloter. Ordningen finansieres over Kommunal- og moderniseringsdepartementet men forvaltes av Kompetanse Norge.  Det er arbeidsgruppen i Kompetanseforum Agder ved avdeling for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune som skal lede prosjektet regionalt. Målsettingen er å mobilisere næringslivet i Agders distriktskommuner til kompetanseheving / etter- og videreutdanning. 

Til toppen