Mobilisering til etter- og videreutdanning i distriktene - Kompetansepiloter

Kompetanseforum Agder arbeider nå med en søknad om prosjektmidler til en 3 årig statlig tilskuddsordning - såkalte Kompetansepiloter. Ordningen finansieres over Kommunal- og moderniseringsdepartementet men forvaltes av Kompetanse Norge.  Det er arbeidsgruppen i Kompetanseforum Agder ved avdeling for samskaping og internasjonalisering i Agder fylkeskommune som skal lede prosjektet regionalt. Målsettingen er å mobilisere næringslivet i Agders distriktskommuner til kompetanseheving / etter- og videreutdanning. 

Prosjektet skal planlegges og gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Agder, Fagskolen i Agder, regionrådene, næringsliv og studiesentre. Satsingen skal kobles mot øvrig arbeid i Kompetanseforum Agder, bl.a. ved at den tverrfaglige arbeidsgruppen i Agder fylkeskommune kobles på.

Prosjektet er nylig vedtatt politisk. Prosjektet vil avhenge av finansiering med midler fra ny 3-årig statlig tilskuddsordning fra Kompetanse Norge om Kompetansepiloter.

Kompetanseforum Agder inviterte samarbeidspartnere til dialogmøte før sommeren. Fredag 19. juni møttes representanter fra regionrådene, arbeidsgruppen i Kompetanseforum Agder, en næringsklynge (Tre på Agder), Lister Kompetanse, UiA og Fagskolen i Agder. Vi stilte bl.a. følgende spørsmål: Hvordan kartlegger vi reelle behov for kompetansepåfyll i arbeidslivet og hvem involverer vi for å jobbe videre med denne problemstillingen? 

 Klikk for stort bildeDeltakere på første dialgmøte om Kompetansepiloter i distriktsagder Siv Hemsett

I det første møtet var fokus rettet mot å utvikle idéer sammen. På bildet (fra venstre) ser vi Børje Michaelsen (Agder fylkesommune/analyse), Svein Vangen (Listerrådet), Miriam Engelskjøn (Utdanning, Agder fylkeskommune), Gunnbjørg T. Engehagen (Fagskolen i Agder), Rita Hansen (Setesdal regionråd), Geir Torstveit (UiA), Hilde Strømme (Lister Kompetanse), Siri Asdal (Østre Agder regionråd) og Maya T. Berli (næringsklyngen Tre på Agder). I tillegg deltok Torleiv Momrak (Agder fylkeskommune/virkemidler og entreprenørskap), Karen Halvorsen (Agder fylkeskommune/samskaping og internasjonalisering), Theodor B. Helland (Agder fylkeskommune/samskaping og internasjonalisering). Siv Hemsett (Agder fylkeskommune/Kompetanseforum Agder) ledet møtet.

Til toppen