Ressurser knyttet til Kompetanseforum Agder

Agder fylkeskommune har etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe som følger opp satsingsområdene i Kompetansestrategi Agder 2030 og styringsgruppen i Kompetanseforum Agder sine prioriteringer. Det er arbeidsgruppen som arrangerer samlingene i forumet. Gruppen består av 9 medarbeidere knyttet til ulike fagfelt og avdelinger.

Her er videregående utdanning inkludert fag- og yrkesopplæring representert. Det samme er analyse (kunnskapsgrunnlag), LIIM området (likestilling, inkludering, integrering og mangfold), entreprenørskap og virkemidler, og karriereveiledning. Arbeidsgruppen har møter ca. hver 3. uke. Det er satt av ca. 2 årsverk internt til å følge opp arbeidet. Siv Hemsett jobber på avdeling for samskaping og internasjonalisering og leder arbeidsgruppen.

Klikk for stort bilde  

 

Neste møte i arbeidsgruppen er onsdag 12. august. På dette møte vil praktisk gjennomføring av digital samling i Kompetanseforum Agder stå på agendaen (2. september). I tillegg skal vi starte opp et arbeid om hvordan vi kan jobbe enda smartere sammen i tiden som kommer. Planlegging av neste møte i styringsgruppen (20. august) vil og være et tema. 

Arbeidsgruppen har utarbeidet en årsplan for 2020: 2-3 samlinger, 4 møter i styringsgruppen og 10 planlagte møter i arbeidsgruppen. 

Til toppen