Kompetanseforum Agder

Kompetanseforum Agder som samskapingsarena for regional kompetansepolitikk

Målsettingen er å bidra til kunnskap hos aktørene i arbeidslivet som igjen vil gi bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse.

Målgruppen er aktører fra arbeidsmarkedet i regionen: Opplærings- og utdanningsaktører, privat næringsliv, offentlig sektor, koblere, virkemiddelaktører og øvrige partnere.  

Klikk for stort bilde

Åpne samlinger for målgruppen: Aktører fra arbeidslivet i Agder

Første samling ble gjennomført på Caledonien hotel i Kristiansand 28. mars 2019. Tine Sundtoft, påtroppende fylkesrådmann for Agder fylkeskommune ønsket velkommen og Siv Hemsett ledet dagen. Hovedtematikken var Blå Vekst.

Program og innledninger 28.3.19. 

På samling nr. 2 var velferdsteknologi og e-helse et hovedtema, men da sett i sammenheng med fremtidens utfordringer innen helse- og omsorg. Over 50 deltakere fra hele arbeidslivet var tilstede på Tyholmen hotel i Arendal.

Program og innledninger 4.9.19.  

Kompetanseforum Agder ledes av en styringsgruppe som representerer hele arbeidslivet

 • NAV Agder, Elisabeth Blørstad 
 • NHO Agder, Siri Mathiesen 
 • LO Agder, Agnes Norgaard 
 • Universitetet i Agder, Morten Brekke 
 • KS Agder, Steinar Eilertsen
 • Agder fylkeskommune - utdanning, Arly Hauge 
 • Agder fylkeskommune - Regionplan 2030, Anita Henriksen 

En tverrfaglig arbeidsgruppe fra Agder fylkeskommune

Til praktisk gjennomføring av kompetanseforumet er det etablert en tverrfaglig arbeidsgruppe i Agder fylkeskommune. Arbeidsgruppen møtes ca. 1 gang pr. måned, men jobber kontinuerlig med å utvikle kunnskap og forståelse på tvers av ulike fagområder både internt i fylkeskommunene med også ut mot målgruppene for øvrig.  Gruppens deltakere er:

 • Børje Michaelsen, Plan- og analyse / Analyse
 • Helle Mellingen, Regionplan 2030 / Bærekraftig utvikling
 • Ketil Jensen, Utdanning / Fag- og yrkesopplæring
 • Hallvard Berg, Utdanning / Opplæring i videregående skole
 • Bernt Skutlaberg, Utdanning / Opplæring i videregående skole
 • Siv Hemsett, Regionplan 2030 / Samskaping og internasjonalisering / Koordinator
Til toppen