Kompetanseforum Agder

Kompetanseforum Agder er etablert som en åpen nettverks- og samarbeidsarena for regional kompetansepolitikk generelt og oppfølging av Kompetansestrategi Agder 2030 spesielt. Målgruppen er lik den for kompetansestrategien. Formålet er å tilrettelegge for god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Agders arbeidsmarked. Forumet skal være en arena for nye satsinger og tiltak men samtidig belyse og forsterke eksisterende satsinger og tiltak. Fellessamlinger fungerer som spin-off for regionalt samarbeid på feltet arbeidsliv og kompetanse.

Vi inviterer nå til ny samling i Kompetanseforum Agder 4. mars.

Informasjon om gjennomførte samlinger

Kompetanseforum Agder ledes av en styringsgruppe med representanter fra Universitetet i Agder, LO, NAV, NHO, KS og Agder fylkeskommune.  Den skal gi strategisk og kunnskapsbasert retning og foreta prioriteringer for deltakerne, bidra til å mobilisere og engasjere til aktiv deltakelse samt bidra til at deltakerne ser nye sammenhenger og satser på tiltak som gir god måloppnåelse. Styringsgruppens sammensetning anno 2020:

 • Elisabeth Blørstad / Per S. Salvesen, NAV Agder
 • Anne Klepsland Simonsen, NHO Agder
 • Agnes Norgaard / Dagfinn H. Svanøe, LO Agder
 • Steinar Eilertsen / Christiane M. Ødegaard, KS Agder
 • Morten Brekke / Greta Hilding, Universitetet i Agder
 • Arly Hauge/Åse Lill Kimestad, Agder fylkeskommune, utdanning
 • Anita Henriksen (leder) / Hilde Lona, Agder fylkeskommune, regional

En tverrfaglig arbeidsgruppen i Agder fylkeskommune koordinerer og iverksetter tiltak 

 • Børje Michaelsen, Analyse
 • Bernt Skutlaberg, Opplæring i videregående skole
 • Ketil Jensen, Fag- og yrkesopplæring
 • Halvard Berg, Opplæring i videregående skole
 • Helle Melllingen, Bærekraftig utvikling
 • Torleiv Momrak, Virkemidler og Entreprenørskap
 • Siv Hemsett, Samskaping og internasjonalisering (koordinator)

   

   

  Se våre arrangementer

  Til toppen