Kompetansepilot Agder

Prosjektet Kompetansepilot Agder skal innen 2023 jobbe for å finne en god modell som mobiliserer næringslivet i distriktet til kompetanseutvikling og dermed redusere negative konsekvenser av nevnte utfordringer.

Store demografisk endringer i samfunnet sammen med omstillingsbehov i arbeidslivet aktualiserer behovet for kompetanseutvikling. Tilgang til rett og oppdatert kompetanse kan være utslagsgivende for en virksomhets levedyktighet og verdiskaping.  En del av løsningen er at ansatte får mulighet til å videreutvikle sin kompetanse i tråd med virksomhetens behov.

Kompetanseutvikling på næringslivets premisser

Sammen med næringslivet i distriktet, utdanningsaktører, partene i arbeidslivet og andre samarbeidspartnere, ønsker vi å styrke satsingen i Agder på fleksibel og distriktsvennlig utdanning. 

Hensikten med prosjektet er å styrke satsingen på fleksibel og distriktsvennlig kompetanseutvikling for målgruppen.  

Målsettingen er å tilrettelegge for at næringslivet i distriktet har god tilgang til kompetanseutvikling og tar i bruk relevante kompetansehevende tiltak.

Prosjektets målgruppe er næringsliv i distriktskommuner i Lister, Setesdal og Østre Agder. 

Prosjektet skal levere er en bærekraftig modell for etterspørselsdrevet kompetanseutvikling i Agder. 

Organisering

Agder fylkeskommune er prosjekteier og leder prosjektet. Prosjektstyret består av representanter fra både næringslivet i distriktet og Agder fylkeskommune.

Prosjektstyre 
•    Laila Stordrange, prosessmetallurg, Eramet Norway (Kvinesdal) 
•    Olav Hovet, Knut Hovet Installasjoner AS (Valle)
•    Wenche Fresvik, Agder fylkeskommune / avdelingsleder Virkemidler og entreprenørskap
•    Arly Hauge, Agder fylkeskommune / fylkesdirektør Utdanning 
•    Anita Henriksen, Agder fylkeskommune / fylkesdirektør Regionplan 2030

Prosjektleder 
Siv Hemsett, Agder fylkeskommune, avdeling for samskaping og internasjonalisering

Prosjektgruppe

  • Svein Vangen, Lister interkommunale politiske råd
  • Rita Hansen, Setesdal interkommunale politiske råd
  • Siri Asdal, Østre Agder interkommunale politiske råd
  • Ketil Jensen, Agder fylkeskommune / utdanning 
  • Miriam Engelskjøn, Agder fylkeskommune / utdanning
  • Torleiv Momrak, Agder fylkeskommune / entreprenørskap og virkemidler
  • Børje Michaelsen, Agder fylkeskommune / analyse

Finansiering

Prosjektet finansieres av Kompetanse Norge. Varighet 3 år (2021 – 2023).

Til toppen