Kompetansestrategi Agder 2030

 

Kompetansestrategi Agder 2030 (PDF, 796 kB) ble vedtatt i 2018. Målet er balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i arbeidsmarkedet. 

Strategien har 4 satsingsområder: 1. Utvikle kunnskap arbeidslivet etterspør, 2. Kvalifisere til arbeidslivet, 3. Ta i bruk og videreutvikle kompetansen i  arbeidslivet og 4. Skape et attraktivt arbeidsliv.

Målgruppen er aktører fra hele arbeidslivet: Tilbydere av utdanning, arbeidsgivere fra både privat og offentlig sektor og aktører som representerer dem, koblere, partene i arbeidslivet, virkemiddelaktører, partene i arbeidslivet og øvrige samarbeidspartnere.

Kompetanseforum Agder ble etablert for praktisk oppfølging av strategien. Les mer her. Kompetanseforum Agder skal i fremtiden inngå i forum: Næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser.  

Klikk for stort bilde

Faglig og politisk forankring

Arbeidet med regional kompetansepolitikk skjøt fart etter publisering av en nasjonal rapport fra OECD i 2014: Skills strategy diagnostic report. Rapporten stilte diagnose på utfordringer i arbeidslivet. De internasjonale rapportene ble fulgt opp av en nasjonal kompetansepolitisk strategi signert av nasjonale aktører fra hele arbeidslivet. Den nasjonale strategien ble starten på arbeidet med kompetansepolitikken regionalt. Les mer om prosess og bakgrunn, samt politisk forankring i Agder og kobling mot nasjonal kompetansepolitikk.

Kobling mot nasjonal kompetansepolitikk

Arbeidet med kompetanse og arbeidsliv er tett koblet mot nasjonale aktører, utvalg, høringer, NOU'er og stortingsmeldinger. Vi sørger for å holde oss oppdatert på hva som skjer i kompetansepolitikken sentralt og vi deltar i et fylkeskommunalt nettverk for nasjonal kompetansepolitikk.

 

Til toppen