Kompetansestrategi Agder 2030

Kompetansestrategi Agder 2030 ble vedtatt i 2018. Målet er å bidra til en attraktiv, samskapende og bærekraftig region ved å jobbe for god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i arbeidsmarkedet.

Målsettingen konkretiseres i tema fordelt på fire ulike satsingsområder: 

  1. Utvikle kunnskap arbeidslivet etterspør
  2. Kvalifisere til arbeidslivet
  3. Ta i bruk og videreutvikle kompetansen i arbeidslivet og
  4. Skape et attraktivt arbeidsliv.

Målgruppen er kompetansetilbydere, aktører fra arbeidslivet, koblere og samarbeidspartnere i Agder.  

Kompetanseforum Agder er etablert som en åpen nettverks- og samarbeidsarena for regional kompetansepolitikk generelt og oppfølging av Kompetansestrategi Agder 2030 spesielt. 

Klikk for stort bilde 

 
 
 
 
Til toppen