Kompetansestrategi Agder 2030

Kompetansestrategi Agder 2030 ble vedtatt i 2018. Målet er å bidra til en attraktiv, samskapende og bærekraftig region ved å jobbe for god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i arbeidsmarkedet.

Målet er god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i arbeidslivet og har 4 hovedtema: 

  1. Utvikle kunnskap arbeidslivet etterspør
  2. Kvalifisere til arbeidslivet
  3. Ta i bruk og videreutvikle kompetansen i arbeidslivet og
  4. Skape et attraktivt arbeidsliv.

Last ned strategien her. (PDF, 982 kB)

Målgruppen er hele arbeidslivet; utdanningsaktører, partene i arbeidslivet, arbeidsgivere, koblere og samarbeidspartnere i Agder.  

 

Klikk for stort bilde 

For å følge opp strategien i praksis er Kompetanseforum Agder etablert. Dette er en åpen nettverks- og samarbeidsarena for aktørene.  Agder fylkeskommune koordinerer samarbeidet og arrangerer bl.a. samlinger med aktuelle tema. 

Faglig og politisk forankring

Arbeidet med regional kompetansepolitikk skjøt fart etter publisering av en nasjonal rapport fra OECD i 2014: Skills strategy diagnostic report. Rapporten stilte diagnose på utfordringer i arbeidslivet. De internasjonale rapportene ble fulgt opp av en nasjonal kompetansepolitisk strategi signert av nasjonale aktører fra hele arbeidslivet. Den nasjonale strategien ble starten på arbeidet med kompetansepolitikken regionalt. Les mer om prosess og bakgrunn, samt politisk forankring i Agder og kobling mot nasjonal kompetansepolitikk.

 

Kobling mot nasjonal kompetansepolitikk

Arbeidet med kompetanse og arbeidsliv er tett koblet mot nasjonale aktører, utvalg, høringer, NOU'er og stortingsmeldinger. Vi sørger for å holde oss oppdatert på hva som skjer i kompetansepolitikken sentralt og vi deltar i et fylkeskommunalt nettverk for nasjonal kompetansepolitikk.

 

Til toppen