Kompetansestrategi Agder 2030

 

Kompetansestrategi Agder 2030 ble vedtatt i 2018. Målet for strategien er balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i arbeidsmarkedet. Strategien har 4 satsingsområder:

  1. Utvikle kunnskap arbeidslivet etterspør
  2. Kvalifisere til arbeidslivet 
  3. Ta i bruk og videreutvikle kompetansen i  arbeidslivet
  4. Skape et attraktivt arbeidsliv.

Målgruppen er aktører fra hele arbeidslivet, både utdanningsaktører, privat og offentlig sektor, partene i arbeidslivet og andre samarbeidspartnere.  

Strategien operasjonaliseres gjennom Kompetanseforum Agder. Fra og med 2021 blir forumet en del av nytt forum for næringsutvikling og samarbeid om nye arbeidsplasser.  

Kompetansestrategi Agder 2030 (PDF, 796 kB)

Kompetanseforum Agder

Klikk for stort bilde

 

Kobling mot nasjonal kompetansepolitikk

Arbeidet med kompetanse og arbeidsliv er tett koblet mot nasjonale aktører, utvalg, høringer, NOU'er og stortingsmeldinger. Vi sørger for å holde oss oppdatert på hva som skjer i kompetansepolitikken sentralt og vi deltar i et fylkeskommunalt nettverk for nasjonal kompetansepolitikk.

Faglig og politisk forankring

Arbeidet med regional kompetansepolitikk skjøt fart etter publisering av en nasjonal rapport fra OECD i 2014: Skills strategy diagnostic report. Rapporten stilte diagnose på utfordringer i arbeidslivet. De internasjonale rapportene ble fulgt opp av en nasjonal kompetansepolitisk strategi signert av nasjonale aktører fra hele arbeidslivet. Den nasjonale strategien ble starten på arbeidet med kompetansepolitikken regionalt. Les mer om prosess og bakgrunn, samt politisk forankring i Agder og kobling mot nasjonal kompetansepolitikk.

 

Til toppen