Kunnskap om arbeidslivet

Kompetansereformen - Lære hele livet. Meld. St. 14 (2019-2020) leser du her.

Rapportene under gir innsikt i hvilke kompetansebehov arbeidslivet har i Agder og nasjonalt, både på kort og lengre sikt.

Rapporter om kompetansebehov i arbeidslivet

 

Se ukentlige oppdateringer om sysselsetting i Agder som følge av Covid 19.

Til toppen