Nyheter fra Kompetanseforum Agder

Fra januar 2020 blir det endringer i styringsgruppens sammensetninger. Styringsgruppens mandat er å gi strategisk og kunnskapsbasert retning, gjøre prioriteringer og tilrettelegge for innovasjon og god måloppnåelse for arbeidet.

På første samling i Kompetanseforum Agder hadde vi flere dialoger gjennom dagen. Deltakere skulle blant annet drøfte hvordan de og organisasjonen de representerer ønsker å bruke Kompetanseforum Agder fremover.

4. september gikk samling nr. 2 i Kompetanseforum Agder av stabelen. Tema denne gangen var utfordringer rundt fremtidig kompetansebehov i helse- og omsorgsektoren. E-helse og velferdsteknologi var dermed også et viktig tema. 

 

28. mars var det duket for første samling i Kompetanseforum Agder. Prosjektleder for Agder fylkeskommune Tine Sundtoft sto for lanseringen, sammen med nesten 60 ressurspersoner fra ulike deler av arbeidslivet.  

I mai 2017 opprettet regjeringen et nasjonalt kompetansebehovsutvalg. Utvalget skal bidra til å besvare spørsmålet og består av forskere og representanter fra arbeidslivets parter og departementer. Utvalget er i første omgang oppnevnt for tre år. 

Like før årets sommerferie ble Kompetansestrategi Agder 2030 vedtatt av fylkespolitikerne i Aust-Agder og i Vest-Agder. Strategien skal bidra til å skape bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i arbeidsmarkedet i Agder.

Til toppen