Samling i Kompetanseforum Agder om Industri 4.0

Klikk for stort bildeJan Helge Viste fra GCE NODE gir forsamlingen en kort innføring i begrepet Industri 4.0 Arne Roger Janse, GCE NODE Denne uken ble en ny samling i Kompetanseforum Agder gjennomført. Tema var fremtidig kompetansebehov i industrien som følge av digitalisering og automatisering i arbeidslivet. 85 deltakere fra utdanning, offentlig sektor, virkemiddelaktører og ikke minst næringsliv var samlet på Scandic Sørlandet. Samlingen var et samarbeid mellom Agder fylkeskommune, GCE NODE, Eyde-klyngen og Digin.

Hva er industri 4.0? Se presentasjonen til Jan Helge Viste i GCE NODE om du vil vite mer om tema. (PDF, 6 MB)

Hvor står bedriftene og hvilke utfordringer gir digitalisering og automatisering? Hvordan utnytter næringslivet mulighetene industri 4.0 representerer? Dette var tema innlederne formidlet i sine presentasjoner som opptakt til borddialoger og samtaler mellom deltakerne. 

Samlingen var den tredje i rekken i regi av Kompetanseforum Agder. Tidligere har Blå Vekst og Velferdsteknologi og e-helse vært hovedtema. Forumet er et åpent samarbeids- og nettverksforum for aktører fra hele arbeidslivet. Arbeidet ledes av Agder fylkeskommune i samarbeid med UiA, Fagskolen i Agder, NAV, LO, KS og NHO. En tverrfaglig arbeidsgruppe i Agder fylkeskommune koordinerer arbeidet. Formålet er å kartlegge og belyse hvilke kompetansebehov arbeidslivet har nå og i fremtiden, slik at utdanningsaktørene kan innrette sin utdanninger og utvikle nye i tråd med det reelle behovet. 

Mer info om Kompetanseforum Agder og om samlingene finner du her.

Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde
Klikk for stort bilde

I samarbeid med NHO, LO, KS og avdeling for fag- og yrkesopplæring i Agder fylkeskommune inviterer Kompetanseforum Agder til ny samling, denne gangen digitalt.  

 I forrige uke ble kompetansereformen lansert av regjeringen Solberg. Ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse!

Fylkeskommunen har et samordningsansvar for arbeidet med næringsutvikling hvor hovedoppgaven er å være pådriver og tilrettelegger for næringsutvikling i hele fylket, med utgangspunkt i nasjonale og regionale føringer. 

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte. Søknadsfrist i Agder fylkeskommune er 1. april. Vi saksbehandler rask din søknad. 

Til toppen