I forrige uke ble kompetansereformen lansert av regjeringen Solberg. Ingen skal gå ut på dato på grunn av manglende kompetanse!

Fylkeskommunen har et samordningsansvar for arbeidet med næringsutvikling hvor hovedoppgaven er å være pådriver og tilrettelegger for næringsutvikling i hele fylket, med utgangspunkt i nasjonale og regionale føringer. 

Virksomheter som må foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder, kan søke om bedriftsintern opplæring. Det er en forutsetning at tilskuddet vil bidra til å opprettholde og styrke kompetansen til virksomhetens ansatte. Søknadsfrist i Agder fylkeskommune er 1. april. Vi saksbehandler rask din søknad. 

Denne uken ble en ny samling i Kompetanseforum Agder gjennomført. Tema var fremtidig kompetansebehov i industrien som følge av digitalisering og automatisering i arbeidslivet. 85 deltakere fra utdanning, offentlig sektor, virkemiddelaktører og ikke minst næringsliv var samlet på Scandic Sørlandet. Samlingen var et samarbeid mellom Agder fylkeskommune, GCE NODE, Eyde-klyngen og Digin.

Til toppen