Fjernlån

Høsten 2018 ble Biblioteksøk rullet ut i Agder-fylkene og skal nå brukes til alt fjernlån. Biblioteksøk kan brukes av både bibliotek og direkte av sluttbrukere med Nasjonalt lånekort.

Biblioteksøk gir én inngang til norske bibliotekkataloger. Det gjør det mulig å låne fra alle norske bibliotek og gir direkte tilgang til litteratur som er digitalisert av Nasjonalbiblioteket. Biblioteksøk er laget for best mulig utnyttelse av våre felles bibliotekressurser. Systemet er styrt av en algoritme som tar hensyn til flere variabler ved valg av fjernlånsbibliotek. På denne måten sikres låneren best mulig service og kortest mulig ventetid, samtidig som fjernlånet blir fordelt rettferdig på den enkelte bibliotek. For at dette systemet skal fungere optimalt er det avgjørende at alle bruker Biblioteksøk til fjernlån.

 

Til Biblioteksøk 

 Klikk for stort bilde 

Les mer om bakgrunnen for Biblioteksøk her.Biblioteksøk kan hele tiden bli bedre med din hjelp! Meld inn feil og gi tilbakemelding til denne adressen: bibsok@nb.no.

 

Til toppen